Prawo restrukturyzacyjne

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia są nowe możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, które już niedługo wprowadzi ustawa Prawo restrukturyzacyjne.

Ustawa ma umożliwiać zadłużonym przedsiębiorcom przeprowadzenie tzw. postępowania restrukturyzacyjnego zamiast ogłaszania upadłości. Celem jest umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz ewentualnie przeprowadzenie tzw. działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Zmiany kładą nacisk na danie przedsiębiorcom „drugiej szansy” poprzez umożliwienie oddłużenia i restrukturyzacji. Nowela ma sprawić, by – inaczej niż dziś – znacząco wzrosła liczba postępowań skutkujących restrukturyzacją dłużnika, z jednoczesnym ograniczeniem liczby postępowań skutkujących likwidacją firmy.

Zgodnie z planem ustawodawcy nowe przepisy mają wejść w życie już od stycznia 2016 r.

Adresaci szkolenia:

  • przedsiębiorcy
  • praktycy restrukturyzacji – osoby zarządzające podmiotami obrotu gospodarczego
  • praktycy prawa upadłościowego - pełnomocnicy wierzycieli, pełnomocnicy dłużników, syndyków masy upadłości
  • instytucje zajmujące się udzielaniem pożyczek oraz obrotem wierzytelnościami

Program szkolenia

1. Restrukturyzacja zamiast upadłości - polityka „drugiej szansy”

2. Kto może wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne

3. Skutki rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego

4. Rola doradcy restrukturyzacyjnego w toku postępowania 

5. Postępowanie o zatwierdzenie układu

6. Przyspieszone postępowanie układowe

7. Postępowanie układowe

8. Postępowanie sanacyjne

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY