Prawo Pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

O szkoleniu

Celem szkolenia „Prawo pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi” jest przekazanie uczestnikom wiedzy o instrumentach prawnych mających wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi. Omówione zostaną zagadnienia związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, z typowymi i nietypowymi formami zatrudnienia, z przekształcaniem stosunku pracy oraz z obowiązkiem wystawiania świadectw pracy.

Szkolenie ma charakter praktyczny.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób niezaznajomionych z tą tematyką, jak i dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu instrumentów prawnych mających wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi.

Program szkolenia

1. Przyjmowanie pracownika do pracy

 • katalog danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata na pracownika
 • katalog danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika
 • konsekwencje dla pracodawcy w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów
 • kwestia wstępnych badań lekarskich
 • obowiązki pracodawcy względem odpowiednich urzędów

2. Zawieranie umów o pracę

 • rodzaje umów o pracę
 • formy umów o pracę
 • treść umowy o pracę wraz z ostatnimi zmianami w tym zakresie
 • przedwstępna umowa o pracę
 • umowa o pracę na okres próbny wraz z ostatnimi zmianami w tym zakresie
 • umowa o pracę na czas nieokreślony
 • umowa o pracę na czas określony wraz z ostatnimi zmianami w tym zakresie

3. Zawieranie umów cywilnoprawnych

 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług
 • tzw. „samozatrudnienie”
 • ostatnie zmiany w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych (kwestia minimalnej stawki godzinowej, ewidencji czasu pracy, zmiany treści umowy)

4. Inne formy świadczenia pracy

 • zatrudnianie pracowników tymczasowych:
  • pojęcie pracownika tymczasowego
  • pojęcie pracodawcy użytkownika
  • prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika
  • specyfika zatrudnienia
  • zawieranie umów o pracę
  • wynagrodzenie pracownika tymczasowego
  • uprawnienia urlopowe pracownika tymczasowego
  • rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym
 • leasing pracowniczy
 • wolontariat

5. Zmiana treści stosunku pracy

 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

6. Rozwiązanie umowy o pracę

 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny
 • wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
 • wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
 • jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarne)
 • wybrane szczególne regulacje dotyczące zwolnień grupowych

7. Wydanie pracownikowi świadectwa pracy

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY