Pracownik na zwolnieniu lekarskim

O szkoleniu

Szkolenie "Pracownik na zwolnieniu lekarskim" przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Cena szkolenia: 440 PLN + 23% VAT

Program szkolenia

1. Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

 • okres wyczekiwania na świadczenie
 • dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
 • niezdolność do pracy w czasie przerwy w ubezpieczeniu
 • zmniejszenie liczby tytułów do ubezpieczenia w czasie niezdolności do pracy
 • wysokość i okres wypłaty świadczeń

2. Zasady nabywania prawa do:

 • zasiłku chorobowego
 • opiekuńczego
 • macierzyńskiego
 • rodzicielskiego
 • świadczenia rehabilitacyjnego  
 • wyrównawczego

3. Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia

4. E-zwolnienia - nowe regulacje prawne od 01.07.2018

5. Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę

6. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków

7. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru

 • wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
 • wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
 • wypłacane za roczny okres

8. Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników

9. Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku

10. Wyrównywanie wypłaconego zasiłku

11. Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia

12. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku

13. Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

14. Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni

15. Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni

16. Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni

17. Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

18. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

19. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku

20. Obliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku

21. Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego

22. Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego

23. Omówienie nowych druków Z-15 A, Z-15 B

24. Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY