Podatek CIT dla początkujących

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Poznań (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2017-11-23 — 2017-11-24 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 990 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Program

I. Zagadnienia ogólne

1. Przedmiot opodatkowania
2. Podatnik podatku CIT
3. Nieograniczony obowiązek podatkowy
4. Rok podatkowy
5. Powstanie zobowiązania podatkowego
6. Zaliczki na podatek
7. Odpowiedzialność podatnika, jego następców prawnych oraz osób trzecich (członkowie zarządu)
8. Ewidencja podatkowa

II. Przychody podatkowe

1. Przychody z działalności gospodarczej

 •   memoriałowa i kasowa zasada powstania przychodu
 •   moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów, usług i praw majątkowych
 •   przedpłaty a powstanie przychodu
 •   usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych

2. Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
3. Przychody z tytułu uregulowania zobowiązania poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego
4. Szacowanie przez organ podatkowy przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych
5. Zasady korygowania przychodów przez podatników
6. Powstanie przychodu z tytułu przedawnienia zobowiązania i umorzenia zobowiązania
7. Zasady ustalania przychodów z tytuł wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek

III. Koszty uzyskania przychodu

1. Zasady kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
2. Memoriałowa i kasowa zasada poniesienia kosztu
3. Poniesienie kosztu a potrącenie kosztu - podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie oraz rozliczanie kosztów w czasie
4. Dokumentowanie wydatków i ciężar dowodu w kontekście kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów
5. Limit płatności gotówkowych jako ograniczenie potrącania kosztów uzyskania przychodów
6. Zasady korygowania kosztów uzyskania przychodów przez podatników

IV. Wybrane kategorie kosztów uzyskania przychodów

1. Straty w środkach trwałych, środkach obrotowych, inwestycjach w obcych środkach trwałych oraz zaniechane inwestycje
2. Wierzytelności
3. Kary umowne i odszkodowania
4. Wydatki pracownicze
5. Odsetki. Niedostateczna kapitalizacja
6. Reprezentacja, reklama.
7. Nabycie udziałów lub akcji w spółkach

Prowadzący

Ekspert Instytutu

Wykształcenie:

 • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  • Studia doktoranckie - specjalizacja: Prawo Spółek Handlowych
  • Podyplomowe Studium Bankowości Centralnej i Polityki Pieniężnej – patronat Narodowego Banku Polskiego
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie im. Ryszarda Łazarskiego
  • Wydział: Prawa - specjalizacja: Prawo handlowe
Doświadczenie zawodowe

2003 – 2011 - Konica Minolta Business Solutions Polska – Prawnik

od 2003 - Kancelaria prawna i finansowa – Właściciel

Laureatka IV edycji konkursu Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości organizowanego przez Business Center Club. Nagrodzona za pracę pod tytułem: „Ośrodek Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości”

Finalistka konkursu „Law Games” organizowanego przez ELSA, PricewaterhouseCoopers, Wierzbowski Eversheds. Konkurs na rozwiązanie case z prawa podatkowego i prawa spółek handlowych

Finalistka konkursu „Talenty podatkowe 2007” organizowanego przez Kancelarie prawniczą Wardyński i Wspólnicy Sp. k. Konkurs polegał na przygotowaniu eseju w języku angielskim, na temat: Czy wejście Polski do Unii Europejskiej wzmocniło ochronę praw podatników?”

Wyróżnienie pracy „Mediacja gospodarcza” w konkursie na esej z międzynarodowego arbitrażu handlowego zorganizowanego przez kancelarię Hogan & Hartson Jamka sp. k. i Rzeczpospolitą

Szkolenia prowadzi od 2007 roku.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 990 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY