Poznań

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Podatki i rachunkowość

Poznań

Zmiany w JPK. Podzielona płatność w VAT. Split Payment. Kolejna rewolucja dla podatników 2017-10-05
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-10-10
Podróże służbowe i samochód w firmie
najnowsze problemy i orzecznictwo
2017-10-27
Zamknięcie roku 2017
ujęcie bilansowe i podatkowe

2 dni
2017-11-09
Zmiany w JPK. Podzielona płatność w VAT. Split Payment. Kolejna rewolucja dla podatników 2017-11-16
Podatek CIT dla początkujących
2 dni
2017-11-23
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-12-05

Kadry i płace

Poznań

Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem 2017-10-05
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2017-10-06
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla początkujących
2 dni
2017-10-06
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-09
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-10-12
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-17
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-18
Korekty wynagrodzeń a składki i podatek 2017-10-19
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń 2017-10-27

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY