Poznajmy AC / DC, czyli nasza przygoda z diagnozowaniem

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

Zarówno specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i menedżerowie prowadzący lub wspierający rekrutację, diagnozujący potencjał i planujący rozwój pracowników w zespole lub firmie

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • poznanie specyfiki metody AC / DC
 • przegląd i systematyzacja wiedzy dotyczącej technik selekcji
 • nabycie bazowej umiejętności projektowania i prowadzenia sesji oceny
 • urealnienie mitów dotyczących AC
 • wymiana doświadczeń, praktyczne wskazówki, informacja zwrotna

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli, jak:

 • zaprojektować sesję
 • określić i opisać kompetencje do badania
 • projektować narzędzia do oceny kompetencji w badaniu
 • rozwijać się jako asesor

Program szkolenia

Dzień I

1. Specyfika metody AC. Możliwości zastosowania metody w działaniach rekrutacyjnych i rozwojowych

2. Cele, zbieżności i różnice Ośrodka Oceny i Ośrodka Rozwoju. Korzyści i pułapki metody

3. Przygotowanie projektu AC / DC

 • Etapy Ośrodka Oceny / Rozwoju i ich przygotowanie. Konstrukcja harmonogramu projektu
 • Jak współpracować z asesorami zewnętrznymi?

4. Kryteria oceny stosowane w AC / DC

 • Opis stanowiska i profil kandydata – czy przydadzą się do AC? Czy kandydata na każde stanowisko możemy zweryfikować poprzez AC?
 • Metody i narzędzia stosowane w Ośrodku Oceny. Sztuka doboru adekwatnych metod do badanych kompetencji

5. Kolejne wyzwanie w procesie AC / DC, czyli sesja asesorów

 • W jaki sposób prawidłowo skonstruować i poprowadzić sesję? Zasady, wskazówki, pułapki
 • Wybór sposobu obserwacji. Zasady prowadzenia obserwacji przez asesorów
 • Świadomość błędów w trakcie oceny asesorów
 • Zasady dyskusji asesorów po sesji. Ocena trafności metody AC
 • Przykładowe zadania
 • Zadanie „domowe” dla Uczestników

Dzień II

1. Przedstawienie zadań wykonanych przez uczestników, omówienie

2. Rozwój umiejętności przygotowania zadań - podsumowanie

3. Działania po odbyciu sesji

 • Cele raportu po AC / DC
 • Specyfika i wyzwania w opisie wyników
 • W jaki sposób fachowo przygotować raport? Co i z jakich powodów raport zawiera? Czego i z jakich powodów nie umieszczamy? 
 • Czy udzielamy informacji zwrotnej uczestnikom, a jeżeli tak, to: po co, kiedy i na jakich zasadach?

4. Etyka pracy asesora – dlaczego tak ważna?

5. Skąd wiem, czy jestem fachowym asesorem?

6. Informacja zwrotna dotycząca osobistych atutów w roli asesora oraz obszarów rozwojowych

7. Podsumowanie kluczowych wątków, podziękowanie, zamknięcie

czas trwania szkolenia - 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY