Podstawowe kompetencje w zarządzaniu zespołem

O szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu

Dzięki temu szkoleniu:

 • nauczysz się jak rozróżniać typy osobowości pracowników i skutecznie dopasować do nich styl zarządzania
 • dowiesz się jak budować autorytet u podwładnych
 • jak skutecznie wyznaczać cele i zadania pracownikom

Cele szkolenia

 • zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć z zakresu   zarządzania
 • doskonalenie umiejętności właściwego diagnozowania pracownika i zespołu
 • pracowniczego celem dopasowania odpowiednich działań
 • zrozumienie roli menedżera w organizacji

Program szkolenia

1. Rozróżnianie typów osobowości pracowników i dopasowanie do nich stylów zarządzania

 • etykietowanie
 • hierarchia potrzeb
 • rodzaje typów osobowości
 • rodzaje stylów zarządzania

2. Budowanie autorytetu u podwładnych

 • typy autorytetów
 • sposoby budowania autorytetu u podwładnych
 • rola menedżera

3. Umiejętność rozpoznawania etapów rozwoju pracownika w organizacji

 • etapy rozwoju pracownika od momentu zatrudnienia
 • sposób zarządzania na danym etapie rozwoju pracownika
 • dopasowanie stylu zarządzania do pracownika

4. Dopasowanie stylu zarządzania do rodzaju zespołu pracowników

 • charakterystyka rodzajów grup pracowniczych
 • role pracowników w grupie
 • diagnoza relacji w zespole pracowniczym
 • sposoby zarządzania zespołem w zależności od efektów diagnozy zespołu

5. Wyznaczanie celów i zadań pracownikom

 • sposoby definiowania celów
 • precyzja w ustalaniu zadań
 • dopasowanie rodzaju zadań do kompetencji pracowników

6. Delegowanie zadań

 • definiowanie zadań delegowanych
 • sposoby delegowania zadań

7. Monitoring realizacji działań

 • sposoby kontroli poziomu realizacji zadań
 • egzekwowanie wykonania zadania

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY