Podróże służbowe i samochód w firmie

Program szkolenia

1. Podróży służbowej – uwagi ogólne

 • źródła prawa
 • definicje podróży służbowej
 • różnice pomiędzy podróżą służbową a podróżą
 • właściwe określenie miejsca wykonywania pracy a podróż służbowa – wpływ błędnego określenia miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę
 • wpływ podróży służbowej na czas pracy – kiedy czas podróżowania będzie liczony jako czas pracy?
 • różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem
 • różnice pomiędzy podróżą służbową a wyjazdem na szkolenie – czy pracownikowi wysłanemu na szkolenie przysługują należności z tytułu podróży służbowej

2. Czasu i miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej krajowej i zagranicznej

3. Omówienie problematyki podróży łączonych – podróż krajowa i zagraniczna. Jak liczyć należności z tytułu podróży służbowych?

4. Polecenie wyjazdu służbowego. Elementy konieczne. Forma – pisemnie czy ustnie? Wypadek w podróży służbowej a brak pisemnego polecenia wyjazdu

5. Regulacje dotyczące diet – najnowsze interpretacje i orzecznictwo

 • wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a zagranicznych
 • jak obliczać diety?
 • jak ustalić państwo docelowe w podróży służbowej zagranicznej?
 • zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu – podróż krajowa i zagraniczna
 • jak rozliczać śniadania hotelowe?
 • odliczenia od diety a posiłek z kontrahentem
 • jak dokonywać odliczeń od połowy diety? 
 • czy może powstać tzw. „dieta ujemna”?
 • konsekwencje podatkowe wypłaty diety
 • nadwyżka diety ponad limity wynikające z rozporządzenia. Czy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika? Przełomowe orzecznictwo sądów administracyjnych
 • zapewnienie należności na wyżywienie w podróży służbowej zagranicznej a dieta

6. Zapewnienie całodziennego i częściowego wyżywienia

 • co to jest całodzienne wyżywienie? Jak traktować obiadokolacje i lunch?
 • różnice pomiędzy całkowitym a częściowym wyżywieniem
 • czy jest limit kwotowy całodziennego wyżywienia? Czy zawsze będzie stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?

7. Zwrot kosztów przejazdu

 • podróż służbowa krajowa i zagraniczna, a środki transportu. Kto je określa?
 • co w przypadku, jeżeli pracodawca nie wskaże środka transportu?
 • zwrot kosztów przejazdu na podstawie oświadczenia pracownika a skutki CIT/PIT/VAT/ZUS
 • podróż samochodem służbowym
 • podróż służbowa krajowa i zagraniczna a prywatny samochód pracownika
 • ewidencja przebiegu pojazdu – niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania

8. Zwrot kosztów noclegu

 • różnice w zasadach zwrotu kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej a zagranicznej
 • limity hotelowe w podróży służbowej krajowej i zagranicznej
 • konsekwencje podatkowe przekroczenia limitów hotelowych
 • jakie okoliczności uzasadniają przekroczenie limitów hotelowych?
 • brak rachunku za hotel a zwrot kosztów
 • ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej i zagranicznej

9. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w kraju i zagranicą

 • definicja komunikacji miejscowej?
 • różnice w zwrocie kosztów za poruszanie się komunikacją miejscową w podróży służbowej krajowej a zagranicznej
 • rozliczenie ryczałtowe a zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika
 • diety dojazdowe zagranicą.  Czy można wypłacić połowę diety dojazdowej?
 • kiedy nie przysługują ryczałty? Różnice pomiędzy podróżą służbową krajową a zagraniczną

10. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb

 • rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami – czy są wliczone w limit kilometrówki?  Różnice pomiędzy zwrotem przy używaniu samochodu służbowego a używaniu samochodu prywatnego pracownika.  Konsekwencje podatkowe
 • rozliczenie kosztu usługi ,,rent a car” w podróży służbowej krajowej i zagranicznej. Czy obowiązuje limit wydatków?
 • ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej
 • inne udokumentowane wydatki

11. Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków

 • rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika
 • paragon a udokumentowanie poniesionego wydatku
 • oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku. Omówienie problematyki częstych oświadczeń pracowników.  Konsekwencje podatkowe

12. Zaliczka na poczet podróży służbowej

 • ustalenie wysokości zaliczki w podróży służbowej krajowej i zagranicznej
 • czy pracodawca ma obowiązek wypłaty zaliczki?
 • w jakiej walucie wypłacić zaliczkę na podróż służbową zagraniczną?
 • kurs wypłaty i rozliczenia zaliczek w podróży służbowej zagranicznej
 • termin rozliczenia zaliczki
 • korzystanie ze służbowych kart kredytowych a zaliczka w podróży służbowej

13. Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu. Bieżące orzecznictwo i interpretacje

 • poniesienie należności a kwalifikacja celowościowa
 • rozpoznawanie kosztów w całości, czy do limitów?

14. Należności z tytułu podróży służbowych a możliwość powstania przychodu u pracownika.  Bieżące orzecznictwo i interpretacje

15. Należności z tytułu podróży służbowych oraz szkoleń a kwestia składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych

16. Samochód osobowy w firmie na gruncie podatków dochodowych

 • samochód stanowiący własność podatnika a podróż służbowa
 • samochód niestanowiący składnika majątku podatnika a podróż służbowa
 • samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe
 • samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne – ryczałty za używanie auta, najnowsze orzecznictwo w zakresie paliwa
 • samochód użytkowany na podstawie umowy leasingu a podróż służbowa
 • amortyzacja, ubezpieczenie oraz straty i remonty samochodu

17. Samochód osobowy w firmie na gruncie VAT

 • samochód służbowy używany do celów prywatnych a VAT
 • zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu osobowego w aspekcie zmian w podatku VAT
 • pojazdy samochodowe o masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony
 • samochody „z kratką”
 • odliczanie VAT od paliwa zakupionego do firmowego samochodu w aspekcie zmian w podatku VAT
 • najem, dzierżawa i leasing samochodów – odliczenie VAT od rat leasingowych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY