Podatek u źródła (WHT) w praktyce - opodatkowanie usług nabywanych od podmiotów zagranicznych

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia będzie praktyczne omówienie wszystkich obowiązków ciążących na podatnikach w związku z koniecznością zapłaty „podatku u źródła” (tzw. WHT). Polskie firmy coraz więcej usług nabywają za granicą, natomiast nie zawsze zdają sobie sprawę, że prawie każda z usług nabywanych za granicą może być dodatkowo opodatkowana w Polsce podatkiem w wysokości np. 20 %. Zakup zdjęć na „fotolii”, kupno biletu lotniczego, wynajęcie samochodu w podróży zagranicznej, skorzystanie z usług prawnika z innego kraju, udział w targach zagranicznych – te i szereg innych zdarzeń powodują konieczność zapłaty w Polsce podatku u źródła. Poza tym na polskich firmach ciążą także szczególne obowiązki informacyjne związane z dokonywaniem płatności zagranicznym kontrahentom (IFT, CIT-10Z,PIT-8AR). Od 2015 roku przepisy o podatku u źródła uległy niekorzystnym dla podatników zmianom, skutkującym koniecznością poświęcenia „podatkowi u źródła” znacznie większej uwagi.

Program szkolenia

Podatek u źródła (WHT)

1. Istota podatku u źródła (WHT) i wzrost liczby kontroli podatkowych związanych obowiązkami wynikającymi z przepisów o podatku u źródła
2. Zmiany w podatku u źródła obowiązujące od 2015 roku.
3. Podstawowe zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem u źródła

 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • zasady opodatkowania zagranicznych podatników w Polsce
 • podatek u źródła w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)
 • prawidłowe stosowanie i wykładnia UPO
 • metody unikania podwójnego opodatkowania zawarte w UPO

4. Specyfika certyfikatu rezydencji jako dokumentu pozwalającego na wyłączenie stosowania przepisów polskich ustaw podatkowych

 • Jak wygląda certyfikat rezydencji i jakie zawiera informacje
 • Aktualność certyfikatu rezydencji
 • Najczęstsze błędy w certyfikatach rezydencji
 • Jakie dokumenty nie stanowią certyfikatu rezydencji
 • Rola działu księgowości w uzyskaniu certyfikatu rezydencji od zagranicznego kontrahenta

5. Szeroki katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła i odpowiednie konstruowanie treści umów z podmiotami zagranicznymi
6. Opodatkowanie odsetek i dywidend
7. Opodatkowanie nabycia praw autorskich i należności licencyjnych
8. Zakup licencji na programy komputerowe
9. Nabycie znaków towarowych w celu ich wykorzystania w Polsce
10. Opodatkowanie wynajęcia urządzenia przemysłowego i naukowego
11. Czym jest urządzenie przemysłowe i handlowe
12. Wynajęcie sprzętu komputerowego za granicą a podatek u źródła
13. Wynajęcie samochodu osobowego, samochodu ciężarowego bądź maszyny budowlanej za granicą – konieczność zapłaty podatku u źródła (WHT), szczególne obowiązki ciążące na polskim podatniku, najczęstsze problemy wynikające z braku posiadania certyfikatu rezydencji podmiotu wynajmującego samochód
14. Optymalizacja związana z wynajmowaniem środków transportu za granicą – co zrobić, aby zapłata podatku u źródła nie była konieczna
15. Podróże służbowe pracowników a podatek u źródła
16. Nabycie KNOW-HOW za granicą – skutki podatkowe

 • Czym jest i czym nie jest KNOW-HOW – problemy interpretacyjne i rozbieżne orzecznictwo organów podatkowych
 • Elementy koniczne dla uznania nabytych wiadomości za KNOW-HOW

17. Opodatkowanie nabycia biletów na imprezy kulturalne i sportowe
18. Opodatkowanie nabycia za granicą usług doradczych
19. Opodatkowanie nabycia za granicą usług prawnych i księgowych

 • Czym są usługi prawne?
 • Gdzie usługi prawne muszą być wykonywane – w Polsce czy za granicą?

20. Kontrowersyjne orzecznictwo i wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła nabycia za granicą usług badania rynku, przetwarzania danych, zarządzania i kontroli oraz gwarancji i poręczeń

 • Wykupienie dostępu do baz ofertowych
 • Akces do międzynarodowych izb gospodarczych i uzyskiwanie certyfikatu „rzetelnego kontrahenta”
 • Usługi badań ankietowych i przygotowania do wejścia na dany rynek ze swoim produktem

21. Usługi reklamowe nabywane za granicą

 • Reklama telewizyjna, radiowa, internetowa, Google
 • Reklama na zagranicznych billboardach
 • Zagraniczne targi i konferencje a podatek u źródła

22. Zakup biletów lotniczych a podatek u źródła
23. Opodatkowanie dochodów z nieruchomości
24. Inne dochody
25. Polska firma jako płatnik podatku u źródła – szczególne obowiązki informacyjne, deklaracje CIT-10Z, informacje IFT, terminy i sposób wypełniania dokumentów
26. Zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła od 1 lipca 2013 roku

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY