Podatek VAT 2015 w praktyce

Program szkolenia

Problemy dotyczące rozliczenia podatku VAT

W tej części zostaną omówione bieżące kwestie związane z obowiązkiem podatkowym, podstawą opodatkowania, odliczeniem i stawkami VAT, w tym:

1. Stałe miejsce prowadzenia działalności a odwrotne obciążenie

2. Kaucje na gruncie ustawy VAT

3. VAT od próbek i gratisów

4. Odzyskiwanie VAT od należności

5. Obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu niezapłaconych zobowiązań– zasady liczenia terminów, potrącenie, umowy barterowe

6. Odliczenie VAT z faktury otrzymanej z opóźnieniem

7. Podatek VAT rozliczany proporcją

  • czynności niepodlegające VAT a obowiązek stosowania proporcji
  • zmiana przeznaczenia towarów/środków trwałych a korekta podatku
    • sprzedaż majątku firmy, materiałów
    • likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

8. Problemy dotyczące odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem i eksploatacją pojazdów samochodowych

  • znaczenie ewidencji przebiegu pojazdów
  • najczęściej popełniane błędy dotyczące odliczenia

Opublikowane zmiany w podatku VAT na 2015 r.

1. Nowe zasady dotyczące usług telekomunikacyjnych, nadawczych, elektronicznych

2. Dokonywanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R po zmianach

Kasy fiskalne

1. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe

2. Nowe zasady liczenia limitu obrotu

3. Likwidacja zwolnienia z uwagi na niewielką ilość świadczonych usług i liczbę odbiorców

4. Zmiany w czynnościach wyłączonych ze zwolnień

5. Zasady wprowadzania kas u podatników pozbawionych prawa do zwolnienia

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Karpacz

Podatek VAT 2015 w praktyce 2015-05-28

Trójmiasto

Podatek VAT 2015 w praktyce 2015-05-20

Kraków

Podatek VAT 2015 w praktyce 2015-05-22

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: