Zmiany w VAT 2014 oraz bieżące zagadnienia

Program szkolenia

1. Mała rewolucja w obowiązku podatkowym

 • dokonanie dostawy i wykonanie usług
 • usługi przyjmowane częściowo
 • dostawy ciągłe i usługi ciągłe
 • otrzymanie całości lub części zapłaty
 • niektóre świadczenia zwolnione od podatku
 • świadczenia usług budowlanych, budowlano- montażowych
 • dostawy książek drukowanych
 • czynności polegające a drukowaniu książek
 • dostawy energii elektrycznej
 • świadczenia usług (m.in. telekomunikacyjnych, najem, dzierżawa)
 • wystawienie faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
 • import towarów
 • import usług
 • eksport usług
 • przepisy przejściowe 2013/2014
 • obowiązek podatkowy w usługach transportowych i budowlanych po wyroku TSUE
 • analiza porównawcza obowiązku podatkowego 2013 - 2014

2. Zasadnicza zmiana w definicji podstawy opodatkowania

 • „wszystko, co stanowi zapłatę” jako podstawa opodatkowania
 • elementy zwiększające podstawę opodatkowania
 • elementy, które obligatoryjnie zwiększają podstawę opodatkowania
 • elementy nie obejmujące podstawy opodatkowania
 • obniżki w podstawie opodatkowania
 • odbiór faktury korygującej a możliwość obniżenia podatku
 • zmiany w zakresie ustalania podstawy opodatkowania w imporcie towarów

3. Zmiany przepisów dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego

 • terminy odliczenia podatku naliczonego (WNT, import usług, rewers charge
 • otrzymanie faktury a prawo odliczenia podatku naliczonego
 • warunki formalne odliczania podatku naliczonego
 • rewolucja w odliczaniu VAT od WNT
 • poprawne wskazanie okresów dających prawo do odliczania VAT

4. Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur

 • nowe terminy wystawiania faktur
 • paragony fiskalne fakturami uproszczonymi
 • likwidacja faktur wewnętrznych
 • warunki wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych
 • oznaczanie faktur
 • skutki błędów w treści faktur i ich korygowanie

5. Informacje o pozostałych zmianach w podatku VAT, m.in.:

 • zmiany w zakresie zwolnienia od podatku towarów używanych
 • zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego od podatku
 • zmiany w przepisach ustalających proporcje odliczania podatku naliczonego
 • wybrane zmiany stawek podatkowych
 • orzecznictwo sądów administracyjnych – podstawowe uchwały i wyroki NSA

6. VAT w rozliczaniu samochodów w 2013 i 2014

 • nabycie samochodów
 • leasing samochodów
 • odliczanie VAT od paliwa
 • okres przejściowy

7. Dostawa towarów używanych 2013 - 2014

 • dwie definicje towarów używanych w latach 2013 - 2014
 • poprawne stosowanie zwolnienia przedmiotowego
 • stosowanie procedury marży

8. Towary wrażliwe od 1.10.2013

 • grupa towarów wrażliwych
 • solidarna odpowiedzialność za VAT sprzedawcy
 • procedura postępowania

9. Bieżące zagadnienia

 • usługi magazynowania w świetle orzecznictwa TSUE
 • VAT w gminach po ostatnim wyroku TSUE
 • refakturowanie usług
 • samochody demonstracyjne
 • usługi w budownictwie mieszkaniowym

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: