Podatek CIT 2017 w praktyce

O szkoleniu

Celem szkolenia "Podatek CIT 2017 w praktyce" jest m.in. wyjaśnienie jak poradzić sobie z korektą w okresie przejściowym stosowania nowych przepisów i czy z dniem 1 stycznia 2017 można zaliczyć w koszty wszystkie niezapłacone faktury.

W ciągu ostatnich kilku lat problem korekty przychodów i kosztów dał się we znaki wszystkim podatnikom. Od 2017 roku  zasady dokonywania korekt zostają zmienione, zmieniają się limity transakcji gotówkowych, co powoduje dalsze konsekwencje w podatkach dochodowych. Sporo nowości czeka nas w tematyce cen transferowych, zmianom ulegają także stawki podatku CIT, w zakresie wprowadzenia nowej obniżonej stawki. Uzupełnieniem tematyki zmian będzie także wskazanie najnowszych trentów interpretacyjnych z 2016 r. w wielu ważnych tematach m.in. braku przychodów z nieodpłatnych świadczeń, imprez integracyjnych, samochodów służbowych używanych w celach prywatnych oraz kontrowersyjnych rozstrzygnięć dotyczących usług opodatkowanych podatkiem u źródła.

Program szkolenia

1. Nowe zasady korekty kosztów uzyskania przychodów na gruncie CIT obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku. Zmiany w limitach transakcji gotówkowych

2. Jak będą opodatkowane aporty i wymiany udziałów od 2017 roku?

3. Wprowadzenie obniżonej 15 proc. stawki podatku  CIT dla tzw. małych podatników oraz dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym

4. Rabaty, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne, skonta – w praktyce po zmianach w 2016 r.

5. Ceny transferowe po zmianach od 2017 roku. Kto jest zobligowany do tworzenia dokumentacji na nowych zasadach?

6. Nowe zasady odliczania od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową oraz likwidacja ulgi na nowe technologie. Jak ja zastosować przy wyliczaniu CIT-8 za 2016 rok?

7. Świadczenia na rzecz pracowników oraz rozliczanie działań marketingowych

  • Wynagrodzenia i składki – moment ujęcia w kosztach podatkowych
  • Tzw. premie z zysku a koszty podatkowe
  • Świadczenia dodatkowe (m.in. imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe) – omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. – skutki w PIT i CIT

8. Rozliczanie działań marketingowych na gruncie CIT – konsumpcja z kontrahentami, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w targach / szkoleniach / konferencjach

9. Samochody w działalności gospodarczej (m.in. częściowe odliczenie VAT a koszty w CIT, amortyzacja i ubezpieczenie, leasing a dzierżawa / najem, samochody służbowe na cele prywatne, paliwo, dodatkowe wydatki, nieodliczony vat a koszty podatkowe)

10. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przedszkola, żłobki, kluby dziecięce, wynajęcie dziennego opiekuna itp. w świetle zmian od 2016 r., zasady zwolnienia z PIT

11. Zmiana zasad stosowania skali podatkowej i kwoty wolnej – konsekwencje dla PŁATNIKA i w zeznaniach rocznych za rok 2017 oraz zasady ustalania zaliczki na PIT po zmianach w zakresie skali podatkowej

12. Wpływ rewolucyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego na brak powstawania przychodu po stronie pracowników z tytułu świadczeń nieodpłatnych (bardzo liczne wyroki sądów administracyjnych)

13. Zmiany w zasadach stosowania 50% kosztów uzyskania dla niektórych podatników

14. Problemy podatkowe w orzecznictwie sądowym i interpretacjach podatkowych w 2016 r., m.in.:

  • Moment rozpoznania przychodu w CIT, a moment wykonania usługi w podatku VAT
  • Nowy trend interpretacyjny w zakresie nieodpłatnych świadczeń przy członku zarządu spółki kapitałowej pełniącym swą funkcję nieodpłatnie
  • Jak długo fiskus może weryfikować stratę podatkową?
  • Straty w kosztach uzyskania przychodów
  • Cashpooling a cienka kapitalizacja – zmiana linii orzeczniczej
  • Sprzedaż dotowanego środka trwałego a koszty uzyskania przychodów

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Bydgoszcz

Podatek CIT 2017 w praktyce 2017-10-12

Wrocław

Podatek CIT 2017 w praktyce 2017-09-29

Katowice

Podatek CIT 2017 w praktyce 2017-10-12

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY