Podatek akcyzowy w praktyce

O szkoleniu

Cel szkolenia
Poznanie przepisów prawnych w zakresie podatku akcyzowego oraz przedyskutowanie i omówienie bieżących problemów czy trudnych zagadnień z obszaru podatku akcyzowego

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • sprawne poruszanie się w regulacjach prawnych dotyczących podatku akcyzowego
 • rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie uregulowań ustawy o podatku akcyzowym


Adresaci szkolenia

 • pracownicy urzędów oraz izb celnych
 • agenci celni
 • doradcy podatkowi

Program szkolenia

1. Źródła prawa  krajowe i unijne w zakresie podatku akcyzowego

2. Elementy podatku i obowiązki

 • Podmiot opodatkowania
 • Czynności podlegające opodatkowaniu
 • Przedmiot opodatkowania
 • Obowiązek podatkowy
 • Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
 • Właściwość organu podatkowego

3. Deklaracje dla podatku akcyzowego i zasady ich rozliczania

4. Procedury obrotu wyrobami akcyzowymi z zapłacona akcyzą

5. Obrót wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia

 • Dokumentowanie obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru podatku w oparciu o system EMCS
 • Skład podatkowy i możliwości produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym
 • Podmiot pośredniczący
 • Zarejestrowany odbiorca
 • Zarejestrowany wysyłający
 • Zabezpieczenie akcyzowe (dopuszczalne formy zabezpieczenia akcyzowego,  zasady rozliczania zabezpieczenia akcyzowego za pomocą elektronicznego Systemu EMCS/OSOZ)

6. Zasada opodatkowania samochodów

7. Zwolnienia w zakresie podatku akcyzowego

8. Zwrot podatku akcyzowego z tytułu dostaw i eksportu

9. Rodzaje znaków akcyzy i zasady ich otrzymywania

10. Przedstawienie propozycji ułatwień w zakresie rozliczania podatku akcyzowego proponowanych przez administrację celną w najbliższym czasie: e-deklaracje e- platforma

11. Omówienie najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku akcyzowego

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY