Organizowanie i prowadzenie spotkań

O szkoleniu

Cele i korzyści szkolenia

 • Doskonalenie umiejętności organizowania pracy własnej i zespołu
 • Rozwijanie umiejętności delegowania zadań i uprawnień
 • Poznanie modelu i ćwiczenie efektywnej komunikacji w procesie zarządzania
 • Doskonalenie umiejętności prezentacyjnychdoskonalenie umiejętności prezentacyjnych
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w czasie prowadzenia spotkań, zebrań i prezentacji
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia spotkań i narad

Program szkolenia

1. Zasady organizacji pracy/czasu

 • Ustalanie celów, priorytetów
 • Zasada Eisenhowera
 • „Pożeracze czasu”
 • Reguła 3 Eff
 • Bariery i przeszkody w organizowaniu i planowaniu swojego czasu/pracy

2. Model efektywnej komunikacji jako narzędzie niezbędne w procesie organizowania spotkań, zebrań, narad, prezentacji

3. Rola (funkcje) lidera w procesie zarządzania ludźmi (na podstawie K. Blancharde’a)

4. Zasady skutecznej prezentacji

 • Elementy profesjonalnej prezentacji
 • Tworzenie własnego wizerunku podczas prezentacji
 • Psychologiczne czynniki wpływu na rozmówców

5. Radzenie sobie z trudnymi osobami, oporem, krytyką, stresem

 • Przekonywanie do swoich pomysłów
 • Argumentowanie stanowiska
 • Asertywność
 • Udzielanie informacji zwrotnej

– jako narzędzia wspomagające proces prowadzenia zebrań i spotkań

7. Zasady delegowania zadań

 • Opory przed delegowaniem
 • Co należy delegować?
 • Jak delegować?
 • Zasada KOSZ

8. Zasady prowadzenia spotkań i zebrań

 • W jakim celu? Po co?
 • Kiedy?
 • Kto (role)?
 • Gdzie?
 • Jak?

9. Jak przygotować się do zebrania/spotkania?

10. Protokół z zebrania

11.  Prowadzenie zebrania – ćwiczenia w grupach

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY