Ochrona własności intelektualnej

O szkoleniu

Zajęcia poruszające problematykę praw autorskich oraz własności przemysłowej (prawo patentowe) w różnych ujęciach: historycznym, etycznym, technologicznym i praktycznym.

Program szkolenia

 1. Prawo autorskie a prawo patentowe – podobieństwa i różnice
 2. Kontrowersje wokół ochrony własności intelektualnej
 3. Ewolucja pojęcia „własność intelektualna”
 4.  Konwencja Berneńska, WIPO oraz porozumienie TRIPS jako globalne regulatory ochrony twórczości intelektualnej
 5. Prawa autorskie majątkowe a prawa autorskie osobiste
 6. Ochrona wizerunku
 7. Zagadnienia plagiatu i kompilacji
 8. Wynalazki i patenty a ochrona przemysłowa
 9. Polskie instytucje na straży własności intelektualnej: ZAiKS, ZPAF, SAP, ZASP, Fundusz „martwej ręki”
 10. Najważniejsze akty prawne
 11. Uwarunkowania techniczne i technologiczne
 12. Projekty otwartej twórczości: opensource, Creative Commons, copyleft, licencja GNU, projekty typu Wiki

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY