Oceny mogą pomagać, czyli 360 w naszej organizacji

O szkoleniu

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie chcący poznać specyfikę Oceny 360 / noszący się z zamiarem przygotowania Oceny 360
 • Specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie specyfiki Oceny 360; zrozumienie jej konstrukcji i uwarunkowań wpływających na powodzenie badania
 • Nabycie bazowej umiejętności projektowania i wdrażania oceny Rozumienie barier dotyczących oceny szefa przez podwładnego Poszerzenie praktycznej wiedzy dotyczącej ocen wymagających wysokiej kultury organizacyjnej
 • Wymiana doświadczeń
 • Praktyczne wskazówki dla powodzenia projektu

Program szkolenia

 1. Specyfika systemów ocen okresowych vs oceny bieżące
 2. Czym tak naprawdę jest Ocena 360, po co jest stosowana i do kogo kierowana? Czy warto ją stosować?
 3. Zależności między Oceną 360 i Systemem Ocen Okresowych Pracownika?
 4. Strategia budowania zainteresowania i zrozumienia dla badania w firmie
 5. Projektowanie badania 360 stopni w zależności od jego celów
 6. Jak dobierać osoby projektujące Ocenę?
 7. Jak dobierać uczestników Oceny?
 8. Co chcemy oceniać?  Budowa narzędzia procesu Oceny 360
 9. Która technika jest lepsza – tradycyjna czy elektroniczna?
 10. Czy oceniany powinien dokonać samooceny?
 11. Organizacja i logistyka procesu. Wyzwania organizacyjne. Czy działamy samodzielnie czy ze wsparciem zewnętrznym?
 12. Czy warto przygotowywać uczestników do Oceny 360?
 13. Analiza uzyskanych wyników. Momenty szczególne
 14. Kluczowe elementy raportu informacji zwrotnej
 15. Wykorzystanie oceny 360 stopni w działaniach personalnych
 16. Analiza wyników badania i tworzenie planów rozwoju
 17. Kto i w jaki sposób udziela informacji zwrotnych po Ocenie 360? Konsekwencje Oceny dla ocenianego, ocenianych i firmy
 18. Atuty i wyzwania badania 360 stopni. Czy są sytuacje, gdy korzystniej jest zdecydować się na inną metodę?

czas trwania szkolenia - 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY