Mistrz asertywności, czyli budowanie swojego terytorium

Program szkolenia

1. Rodzaje zachowań  i ich  cechy charakterystyczne

2. Kształtowanie postaw asertywnych poprzez modyfikacje wewnętrznego monologu

3. Identyfikacja sił sterujących aktywnością jednostki w „Language I” fundamentem asertywnego stylu komunikacji

4. Asertywne wyrażanie pochwał i krytyki: model FUO + 2K

5. Asertywne wyrażanie pozytywnych uczuć

6. Wyrażanie złości wg modelu P. Butler

7. Asertywna odmowa z wykorzystaniem tzw. zaplecza

8. Procedura asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań

9. Czteroelementowy model ułatwiający formułowanie poleceń

10. Asertywne  zachowanie w wyrażaniu odmiennego zdania, opinii, przekonań

11. Asertywne przyjmowanie opinii innych osób

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY