Microsoft Excel dla użytkowników zaawansowanych

O szkoleniu

Metoda

Zajęcia prowadzone są na indywidualnych stanowiskach komputerowych. Prowadzący, w oparciu o przykładowe zadania , prowadzi uczestników przez zagadnienia związane z efektywnym wykorzystaniem programu MS Excel.

Wymagane przygotowanie

Znajomość MS Excel w zakresie typowego kursu podstawowego.

Cel kursu

Przygotowanie uczestników do profesjonalnej prezentacji i analizy danych z wykorzystaniem programu MS Excel.

Efekt dla indywidualnego uczestnika

Opanowanie metod pełnego wykorzystania „mocy” Excela pozwoli na zwiększenie efektywności działań biznesowych i administracyjnych. Łatwiejsze rozwiązywanie problemów w różnych działach firm.

Program szkolenia

1. Funkcje

 • Jeżeli, licz.jeżeli, suma.jeżeli, wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, indeks, podaj.pozycję, transpozycja
 • Funkcje daty
 • Funkcje finansowe
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje informacyjne

2. Formatowanie

 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • Styl W1K1 (R1C1)
 • Tworzenie i użycie nazw zakresów
 • Linkowanie
 • Formatowanie warunkowe
 • Zabezpieczenie poprawności wprowadzanych danych i kontrola arkusza/skoroszytu

3. Formuły tablicowe

4. Listy i bazy danych w excelu

 • Sumowanie wierszy list danych za pomocą polecenia Wklej specjalnie
 • Zastosowanie standardowych formularzy
 • Sortowanie list (sortowanie wierszy, kolumn, kryteria niestandardowe, sortowanie blokowe, sortowanie wg więcej niż 3ch kryteriów)
 • Filtrowanie (Autofiltr, filtr zaawansowany, „Sentinel Look Ahead”)
 • Grupowanie i tworzenie konspektów
 • Sumy częściowe (pośrednie)
 • Konsolidacja danych
 • Kwerendy
 • Formularze użytkownika

5. Tabela przestawna i wykres przestawny (PIVOT’A)

 • Zastosowanie Kreatora tabeli przestawnej i wykresu przestawnego
 • Układ tabeli przestawnej i jego zmiana
 • Tabela przestawna oparta na innej tabeli przestawnej
 • Tabela przestawna oparta na wielu zakresach danych
 • Opcje tabeli przestawnej
 • Daty w tabeli przestawnej
 • Tworzenie i edycja wykresu przestawnego
 • Tabela przestawna, a filtrowanie i sortowanie danych
 • Pobieranie danych z tabeli przestawnej (funkcja "weź dane z tabeli")

6. Wykresy

7. Wprowadzenie do makropoleceń i makrofunkcji

 • Pojęcie makropolecenia i makrofunkcji
 • Okno dialogowe Makra (czyli lista makr)
 • Odwołania bezwzględne i względne
 • Uruchamianie makropoleceń
 • Środowiska programistyczne IDE – elementy języka VBA
 • Przykład tworzenia makrofunkcji

8. Analiza danych

 • Szukanie wyniku
 • Analiza wrażliwości
 • Scenariusze i ich zastosowanie
 • Solver (optymalizacja asortymentu produkcji, problemy transportowe i dystrybucja)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY