Microsoft Excel dla użytkowników początkujących

O szkoleniu

Metoda

Zajęcia prowadzone są na indywidualnych stanowiskach komputerowych. Prowadzący w oparciu o przykładowe zadania, prowadzi uczestników przez zagadnienia związane z efektywnym wykorzystaniem programu MS Excel.

Wymagane przygotowanie

Znajomość podstawowej obsługi komputera w środowisku MS Windows

Cel kursu

Przygotowanie uczestników do praktycznego wykorzystania programu MS Excel.

Efekt dla indywidualnego uczestnika

Opanowanie metod wykorzystania „mocy” Excela pozwoli na zwiększenie efektywności działań biznesowych i administracyjnych. Łatwiejsze rozwiązywanie problemów w różnych działach firmy.

Program szkolenia

1. FORMATOWANIE

 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • Styl W1K1 (R1C1)
 • Tworzenie i użycie nazw zakresów
 • Linkowanie komórek, arkuszy i skoroszytów
 • Formatowanie warunkowe
 • Zabezpieczenie poprawności wprowadzanych danych i kontrola arkusza/skoroszytu

2. PRZEGLĄD WYBRANYCH FUNKCJI I ICH ZASTOSOWAŃ

3. FORMUŁY TABLICOWE

4. LISTY I BAZY DANYCH W EXCELU

 • Funkcje baz danych
 • Sumowanie wierszy list danych za pomocą polecenia Wklej specjalnie
 • Zastosowanie standardowych formularzy.
 • Sortowanie list (sortowanie wierszy, kolumn, kryteria niestandardowe, sortowanie blokowe, sortowanie wg więcej niż 3ch kryteriów)
 • Filtrowanie (Autofiltr, filtr zaawansowanY)
 • Grupowanie i tworzenie konspektów
 • Sumy częściowe (pośrednie)
 • Konsolidacja danych

5. WYKRESY

6. TABELA PRZESTAWNA I WYKRES PRZESTAWNY (PIVOT’A)

 • Zastosowanie Kreatora tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.
 • Układ tabeli przestawnej i jego zmiana.
 • Tabela przestawna oparta na innej tabeli przestawnej
 • Tabela przestawna oparta na wielu zakresach danych
 • Opcje tabeli przestawnej
 • Daty w tabeli przestawnej
 • Tworzenie i edycja wykresu przestawnego
 • Tabela przestawna, a filtrowanie i sortowanie danych

7. WPROWADZENIE DO MAKROPOLECEŃ I MAKROFUNKCJI

 • Pojęcie makropolecenia i makrofunkcji
 • Okno dialogowe Makra (czyli lista makr)
 • Odwołania bezwzględne i względne
 • Uruchamianie makropoleceń

8. ANALIZA DANYCH

 • Szukanie wyniku
 • Analiza wrażliwości
 • Scenariusze i ich zastosowanie
 • Solver (optymalizacja asortymentu produkcji, problemy transportowe i dystrybucja1)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY