Menedżer – mistrz ciętej riposty

O szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu
Dzięki temu szkoleniu:

 • dowiesz się jak radzić sobie z emocjami i nie działać pod ich wpływem
 • jak odmawiać kiedy jest to konieczne
 • jak skutecznie i otwarcie wyrażać swoje zdanie
 • jak poradzić sobie w sytuacjach wywołujących silny stres

Cele szkolenia

 • doskonalenie umiejętności stosowania postawy asertywnej w zarządzaniu ludźmi,
 • rozwijanie zachowań asertywnych,
 • doskonalenie komunikacji asertywnej,
 • zbudowanie własnych strategii językowych w zarządzaniu ludźmi

Program szkolenia

1. „No stress” – ćwiczenia relaksacyjne powodujące przypływ energii – wprowadzenie do tematyki szkolenia
„Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych”

 • czym jest asertywność
 • osobiste prawa

2. „Zupa zimna, za gorąca czy ciepła” – postawa menedżera

 • styl agresywny
 • styl pasywny
 • styl asertywny

3. Asertywna ekspresja w pracy menedżera

 • otwarte wyrażanie siebie (myśli-uczucia-pragnienia)
 • asertywne słuchanie
 • asertywna mowa ciała
 • analiza transakcyjna w komunikowaniu się z podwładnymi
 • komunikaty typu „ja” i komunikaty typu „ty”

4. Warsztat „mistrza ciętej riposty”

 •  jak powiedzieć „nie”
 •  jak odpowiadać na pytanie „co słychać?”
 •  jak reagować na krytykę,
 •  specjalne strategie mistrza: „zdarta płyta”, „chwileczkę”, „włączę wam swój film”, „krótka przerwa”,
 • "Strażnik więzienny czy współspiskowiec?”– jak radzić sobie z podwładnymi Asertywny menedżer a podwładni
 • delegowanie zadań
 •  wyznaczanie celów
 • „Głowa do góry – nie daj się zwariować” . Radzenie sobie ze stresem w pracy menedżera
 • szybkie i skuteczne sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresującymi
 • ćwiczenia szybko dystansujące do sytuacji
 • ćwiczenia przywracające równowagę wewnętrzną

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY