Lista płac a pułapki w naliczaniu

O szkoleniu

Szkolenie "Lista płac a pułapki w naliczaniu" przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia

1. Lista płac a korekty

 • Lista płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 • Regulamin wynagradzania a list płac
 • Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np. rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Korekta listy płac przy wypłacie pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia
 • Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów
 • Dochodzenie od  pracownika niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia
 • Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika
 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki w razie choroby i macierzyństwa na przełomie roku a najczęściej popełniane błędy
 • Korekta listy płac a nadpłata wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty wynagrodzenia 
 • Korekta listy płac a rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po zakwalifikowani niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień
 • Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np. rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 • Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę błędy a zasady poprawnego potrącania

2. Korekty - zasady ogólne

 • Terminy na dokonanie korekt dokumentacji ZUS i podatkowej
 • Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
 • Umowy cywilnoprawne
 • Umowy cywilnoprawne a najczęściej popełniane błędy
 • Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 • Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy a pułapki dla zleceniodawcy
 • Przekwalifikowanie umowy o dzieło w umowę zlecenie a korekty ZUS i podatkowe
 • Przekwalifikowanie umowy zlecenie  w umowę o pracę a korekty ZUS i podatkowej
 • Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia a poprawność naliczania składek ZUS i US a korekty
 • Student – umowa zlecenie a zagrożenia
 • Zmiana kodu ubezpieczenia a składki ZUS – jak egzekwować od zleceniobiorcy składki ZUS

Cena szkolenia: 440 PLN + 23% VAT

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY