Kreatywność z zarządzaniu - jak zwiększyć motywację pracowników i efektywność pracy

Kreatywność z zarządzaniu - jak zwiększyć motywację pracowników i efektywność pracy

Program szkolenia

1. Rozróżnianie typów osobowości pracowników i dopasowanie do nich stylów zarządzania

 • etykietowanie
 • hierarchia potrzeb
 • rodzaje typów osobowości
 • rodzaje stylów zarządzania

2. Budowanie autorytetu u podwładnych

 • typy autorytetów
 • sposoby budowania autorytetu u podwładnych
 • rola menedżera

3. Umiejętność rozpoznawania etapów rozwoju pracownika w organizacji

 • etapy rozwoju pracownika od momentu zatrudnienia
 • sposób zarządzania na danym etapie rozwoju pracownika
 • dopasowanie stylu zarządzania do pracownika

4. Dopasowanie stylu zarządzania do rodzaju zespołu pracowników

 • charakterystyka rodzajów grup pracowniczych
 • role pracowników w grupie
 • diagnoza relacji w zespole pracowniczym
 • sposoby zarządzania zespołem w zależności od efektów diagnozy zespołu

5. Wyznaczanie celów i zadań pracownikom

 • sposoby definiowania celów
 • precyzja w ustalaniu zadań
 • dopasowanie rodzaju zadań do kompetencji pracowników

6. Delegowanie zadań

 • definiowanie zadań delegowanych
 • sposoby delegowania zadań

7. Monitoring realizacji działań

 • sposoby kontroli poziomu realizacji zadań
 • egzekwowanie wykonania zadania

8. Techniki i metody rozwijania twórczego myślenia

9. Efektywna komunikacja jako podstawa kreatywności

10. Kreatywny zespół i twórcze rozwiązywanie problemów

11. Jak pobudzić ludzką kreatywność poprzez dobre zarządzanie

12. Istota i rodzaje motywacji

 • motywacja wewnętrzna
 • motywacja zewnętrzna

13. Wybrane modele motywacji

 • tradycyjny model motywacji
 • model stosunków między ludzkich
 • model zasobów ludzkich

14. Teorie motywacji

 • teorie treści
 • teorie procesu
 • teorie wzmocnienia

15. Dobór narzędzi motywacji

16. Finansowe i niefinansowe systemy motywacji w przedsiębiorstwie

17. Polityka motywacyjna formy

18. Rola komunikacji w motywowaniu

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY