Podatek VAT dla zaawansowanych

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Kraków
Termin: 2019-10-10 — 2019-10-11 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 890 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

Dzień I. Podatek VAT w obrocie krajowym w świetle przepisów, orzecznictwa oraz praktyki

1. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • moment dostawy towarów (w tym m.in.: sprzedaż wysyłkowa; dostawy towarów, dla których przewidziano okresy rozliczeniowe)
 • moment wykonania usługi (w tym m.in.: wykonanie usługi a protokół zdawczoodbiorczy; usługi świadczone przez określony czas – np. licencje)
 • czynności, dla których przewidziano szczególne momentu powstania obowiązku podatkowego
 • odsprzedaż (refakturowanie) usługi (ujęcie praktyczne)
 • czynności podlegające mechanizmowi „odwrotnego obciążenia”
 • przedpłaty a obowiązek podatkowy
 • kaucje a podatek VAT
 • bony a podatek VAT
 • kary umowne/odszkodowania a podatek VAT

2. Podstawa opodatkowania – zasady ustalania, w tym:

 • skonto, bonifikaty, rabaty
 • aport do spółki prawa handlowego
 • umowy barterowe
 • nieodpłatne przekazania towarów/usług
 • sprzedaż towarów/usług po symbolicznej cenie
 • sprzedaż wysyłkowa
 • podstawa opodatkowania przy najmie/dzierżawie w kontekście refakturowania mediów (wyrok TSUE z dnia 15 kwietnia 2015 r.)
 • rozliczanie faktur korygujących „in minus” oraz „in plus” przez sprzedawcę

3. Podatek naliczony

 • przesłanki warunkujące powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 • termin odliczenia podatku naliczonego (w tym zasada: „jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych”;
 • duplikat faktury a podatek naliczony;
 • rozliczanie faktur korygujących „in minus” oraz „in plus” przez nabywcę;
 • wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w kontekście aktualnych kierunków kontroli organów podatkowych oraz organów celno-skarbowych;
 • podatek VAT a proporcja (art. 90-91 ustawy o VAT);
 • „Preproporcja” (art. 86 ust. 2a ustawy o VAT).

4. Samochody a podatek VAT

 • zakres pojazdów objętych regulacją art. 86a ustawy o VAT;
 • pojęcie „wydatków związanych z pojazdami samochodowymi”;
 • samochody wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, w tym:
  • - samochody spełniające określone wymagania techniczne;
  • - samochody przeznaczone do wynajmu/odsprzedaży;
 • samochody wykorzystywane do celów „mieszanych”, w tym m.in.:
  • - ewidencja przebiegu pojazdu (sposób prowadzenia, wady, pomyłki, braki informacji itd.);
  • - VAT-26 a jego aktualizacja;
 • nieodpłatne bądź odpłatne udostępnienie samochodu firmowego do celów prywatnych pracownika;
 • sprzedaż samochodu firmowego a stawka podatku VAT;
 • odliczanie podatku naliczonego przy zakupie paliwa z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, w tym wyroku TSUE z dnia z 15 maja 2019 r. (sygn. C-235/18, w sprawie Vega International) dotyczącego kart paliwowych

Dzień II. Podatek VAT w obrocie zagranicznym w świetle przepisów, orzecznictwa oraz praktyki

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

 • przesłanki podmiotowe dla uznania transakcji za WDT
 • przesłanki przedmiotowe dla uznania transakcji za WDT
 • fizyczne przemieszczenie towarów jako warunek WDT w świetle orzecznictwa sądowego
 • tzw. przemieszczenie magazynowe (wewnętrzne) a WDT
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • podstawa opodatkowania
 • fakturowanie WDT i elementy obowiązkowe faktury
 • stosowania 0% stawki VAT względem WDT
 • przedpłaty a WDT
 • wykazywanie WDT w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej VAT-UE
 • korekta rozliczeń WDT
 • nieodpłatne przekazania towarów (w tym: próbki, gratisy) a WDT

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 • przesłanki podmiotowe dla uznania transakcji za WNT
 • przesłanki przedmiotowe dla uznania transakcji za WNT
 • miejsce dokonania WNT (kraj zakończenia transportu vs kraj numeru VAT UE)
 • tzw. przemieszczenie magazynowe (wewnętrzne) a WNT
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • podstawa opodatkowania
 • dokumentowanie WNT
 • stawka VAT właściwa dla WNT
 • przedpłaty a WNT
 • wykazywanie WNT w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej VAT-UE
 • korekta rozliczeń WNT
 • nieodpłatne przekazania towarów (w tym: próbki, gratisy) a WNT

3. Transakcje łańcuchowe (szeregowe) w obrocie międzynarodowym

 • pojęcie transakcji łańcuchowych (art. 7 ust. 8 ustawy o VAT)
 •  miejsce dokonania dostawy towarów
 • „dostawa ruchoma”, „dostawa nieruchoma” a przyporządkowanie transportu do dostawy towarów
 • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (procedura uproszczona – art. 135 i nast. ustawy o VAT)
 • ryzyka i zagrożenia związane z wykorzystywaniem transakcji „łańcuchowych” w tzw. obrocie karuzelowym VAT

4. Import i eksport towarów

 • import towarów – klasyczny sposób rozliczania
 • import towarów – rozliczanie w ramach deklaracji VAT (art. 33a ustawy o VAT)
 • moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów
 • podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • moment odliczenia podatku naliczonego przy imporcie towarów
 • eksport towarów – istota transakcji
 • przemieszczenie towarów poza granice UE a eksport towarów
 • moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów
 • podstawa opodatkowania w eksporcie towarów
 • stawka 0% a eksport towarów (w tym przedpłaty na poczet eksportu)
 • dokumentowanie eksportu towarów i wykazywanie w deklaracji VAT

5. Usługi w obrocie międzynarodowym

 • miejsce świadczenia usług a status nabywcy (podatnik vs konsument)
 • pojęcie „siedziby działalności gospodarczej”
 • pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”
 • zasady ustalania miejsca świadczenia usług – zasady ogólne
 • zasady ustalania miejsca świadczenia usług – wyjątki (m.in. usługi transportowe, usługi związane z nieruchomościami itp.)
 • Usługi w obrocie międzynarodowym a deklaracja VAT oraz informacja podsumowująca VAT-UE

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatku VAT

Doradca Podatkowy

Prawnik

Absolwent

 • Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji

Od 13 lat zajmuje się doradztwem podatkowym. W tym okresie współpracował z największymi firmami doradztwa podatkowego. Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Autor licznych publikacji podatkowych oraz komentarzy na łamach m.in. Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Vademecum Głównego Księgowego. Współautor Leksykonu VAT.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie

Aneta Gierczak
Dyckerhoff

Opinia:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny i wyczerpujący, staranny i rzetelny. Na każde pytanie została udzielona odpowiedź

Mirosław Dzierzgowska
Sinevia

Opinia:

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób interesujący. Prowadzący w sposób ciekawy i profesjonalny przekazywał swoją wiedzę

Nina Kaźmieczak
Sinevia

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 890 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY