Korekty wynagrodzeń a składki i podatek

Informacje ogólne

Miejscowość: Kraków
Termin: 2017-10-09 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 440 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Celem szkolenia "Korekty wynagrodzeń a składki i podatek" jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie poprawnego rozliczania błędów na liście płac w kontekście składek, zasiłków i podatków. Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biurach rachunkowych oraz do osób zarządzających firmą odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program

1. Przekroczenie rocznej podstawy ograniczenia składek – korekta oraz zwrot nadpłaconych składek

 • Wyliczenie kwoty do zwrotu
  • dla pracodawcy
  • dla pracownika
 • Rozliczenie składki zdrowotnej
 • Rozliczenie podatku – skala podatkowa oraz formularze podatkowe
 • Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po zwrocie nadpłaconych składek
 • Niedopłata składek wynikająca z błędnego  oświadczenie pracownika lub błędu pracodawcy
 • Wyliczenie kwoty zwrotu
  • dla pracodawcy
  • dla pracownika

2. Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty

3. Korekta podatku oraz zobowiązania wobec US

4. Niewłaściwe przypisanie do podlegania pod ubezpieczenia umów  cywilno-prawnych

5. Umowa zlecenie a uznanie jej jako umowy o pracę

6. Umowa o dzieło lub umowa zlecenie bez składek a podleganie pod ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 • postępowanie w przypadku zwrotu przez zleceniobiorcę zapłaconych przez pracodawcę składek
 • postępowanie w przypadku braku zwrotu przez zleceniobiorcę zapłaconych przez pracodawcę składek
 • postępowanie w przypadku umorzeń.

7. Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty

8. Korekta podatku oraz zobowiązania wobec US

9. Korekta nadpłaconego wynagrodzenia spowodowanego nieobecnością z powodu choroby

 • zasiłek chorobowy
 • wynagrodzenie chorobowe
 • zamiana wynagrodzenia za czas choroby na zasiłek chorobowy lub zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

13. Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat dokonanych

 • byłemu pracownikowi
 • pracownikowi przywróconemu do pracy
 • po śmierci pracownika

17. Nadpłata wynagrodzenia

 • odpowiedzialność pracownika rozliczającego pensje
 • zgoda na dokonanie potrącenia, limity potrąceń
 • rozliczanie nadpłaty w ratach
 • egzekwowanie nadpłaconej pensji

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku).

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy, w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN.

Aktualnie współpracuje z:

 • wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca
Opinie o wykładowcy

Opinia:

Duży zakres materiału, przekazany w sposób ciekawy i interesujący. Poparty szeregiem przykładów-polecam

Agnieszka Banachowicz-Smurawa
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Opinia:

Szkolenie bardzo ciekawe i na wysokim poziomie ze względu na wiele praktycznych przykładów, obrazujących rozwiązanie również nietypowych sytuacji

Agnieszka Szołtysik
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Opinia:

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Materiały przygotowane przez prowadzącego, jak i sam sposób prowadzenia bardzo dobry. Polecam wszystkim zainteresowanym wykłady z tym wykładowcą.

Jadwiga Kocięba
AGRO Kocięba

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 440 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY