Kraków

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Finanse i controlling

Kraków

Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego
2 dni
2017-12-04

Kadry i płace

Kraków

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-12-01
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń 2017-12-01

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY