Kraków

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Podatki i rachunkowość

Kraków

Faktury VAT w praktyce 2017-10-05
Podatek VAT 2017 w praktyce 2017-10-20
Podróże służbowe i samochód w firmie
najnowsze problemy i orzecznictwo
2017-11-10
Zamknięcie roku 2017
ujęcie bilansowe i podatkowe

2 dni
2017-11-16
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-11-21

Finanse i controlling

Kraków

Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego
2 dni
2017-12-04

Kadry i płace

Kraków

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-09-28
Korekty wynagrodzeń a składki i podatek 2017-10-09
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-13
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-19
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-20
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń 2017-11-08
Korekty wynagrodzeń a składki i podatek 2017-11-10
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń 2017-12-01

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY