Koszty w prawie bilansowym i podatkowym

O szkoleniu

Jedyne na rynku szkolenie z tej tematyki prowadzone równoległe przez 2. specjalistów:

  • Biegłego Rewidenta
  • Doradcę Podatkowego

Uczestnicy mają szansę jednocześnie poznać aspekt podatkowy i bilansowy prezentowanych zagadnień.

Program szkolenia

1. Amortyzacja – wybrane zagadnienia bilansowego i podatkowego podejścia

2. Rachunkowe i podatkowe oblicze leasingu

3. Sprzedaż wierzytelności – ujęcie w podatku dochodowym i VAT

4. Zmiana stanu produktów – aspekt bilansowy a skutki podatkowe

5. Bilansowe i podatkowe ujęcie kosztów wynagrodzeń

6. Różnice kursowe – niespójność interpretacji podatkowych i bilansowych

7. Kryteria bilansowe i podatkowe zawiązania odpisu aktualizującego oraz spisania wierzytelności w koszty

8. Wybrane zagadnienia dotyczące bilansowego oraz podatkowego rozliczenia kosztów w czasie

9. Odroczony podatek

Cena szkolenia: 640 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY