Koszty podatkowe oraz wydatki niestanowiące kosztów

O szkoleniu

 1. Celem szkolenia jest przybliżenie osobom zajmującym się rozliczeniem kosztów podatkowych problematyki kosztów uzyskania przychodów oraz wydatków niestanowiących kosztów podatkowych.
 2. Podczas szkolenia zostaną omówione również kwestie rozliczania kosztów w czasie oraz podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie podatkowo.
 3. Szkolenie przeznaczone jest dla służb księgowych, jak również innych osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.

Program szkolenia

Część I
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

 1. Koszty uzyskania przychodów jako element dochodu podatkowego (zasady ogólne)
 2. Podział kosztów podatkowych na bezpośrednie i pośrednie
 3. Dokumentacja kosztów podatkowych
 4. Koszty rozliczane podatkowo w czasie
 5. Znaczenie podatkowej definicji poniesienia kosztu
 6. Rozliczanie w kosztach wynagrodzeń pracowniczych oraz ZUS
 7. Koszty pracownicze
 8. Koszty stosowane przez płatników przy rozliczaniu pracowników, zleceniobiorców, kontraktów menedżerskich, itp.
 9. Koszty związane ze zbywaniem nieruchomości prywatnych
 10. Koszty zaniechanych inwestycji
 11. Koszty podatkowe a problematyka podatku VAT

Część II
Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych - wybrane zagadnienia

 1. Wydatki na cele reprezentacji i reklamy
 2. Koszty związane z karami umownymi i odszkodowaniami
 3. Rozliczanie strat podatkowych
 4. Koszty z tytułu cienkiej kapitalizacji
 5. Odsetki i prowizje a koszty podatkowe
 6. Nieściągalne wierzytelności
 7. Odpisy aktualizujące należności oraz rezerwy a koszty podatkowe
 8. Odpisy amortyzacyjne (wybrane zagadnienia)
 9. Koszty związane z używaniem samochodów (ubezpieczenia, amortyzacja, remonty)

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY