Korekty wynagrodzeń a składki i podatek

O szkoleniu

Celem szkolenia "Korekty wynagrodzeń a składki i podatek" jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie poprawnego rozliczania błędów na liście płac w kontekście składek, zasiłków i podatków. Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biurach rachunkowych oraz do osób zarządzających firmą odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program szkolenia

1. Przekroczenie rocznej podstawy ograniczenia składek – korekta oraz zwrot nadpłaconych składek

 • wyliczenie kwoty do zwrotu
  • dla pracodawcy
  • dla pracownika
 • rozliczenie składki zdrowotnej
 • rozliczenie podatku – skala podatkowa oraz formularze podatkowe
 • przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po zwrocie nadpłaconych składek
 • niedopłata składek wynikająca z błędnego  oświadczenie pracownika lub błędu pracodawcy
 • wyliczenie kwoty zwrotu
  • dla pracodawcy
  • dla pracownika
 • od kiedy likwidacja górnej granicy składek?

2. Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty

3. Korekta podatku oraz zobowiązania wobec US

4. Niewłaściwe przypisanie do podlegania pod ubezpieczenia umów cywilno-prawnych

5. Umowa zlecenie a uznanie jej jako umowy o pracę

6. Umowa o dzieło lub umowa zlecenie bez składek a podleganie pod ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 • postępowanie w przypadku zwrotu przez zleceniobiorcę zapłaconych przez pracodawcę składek
 • postępowanie w przypadku braku zwrotu przez zleceniobiorcę zapłaconych przez pracodawcę składek
 • postępowanie w przypadku umorzeń.

7. Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty

8. Korekta podatku oraz zobowiązania wobec US

9. Korekta nadpłaconego wynagrodzenia spowodowanego nieobecnością z powodu choroby

 • zasiłek chorobowy
 • wynagrodzenie chorobowe
 • zamiana wynagrodzenia za czas choroby na zasiłek chorobowy lub zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

10. Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat dokonanych

 • byłemu pracownikowi
 • pracownikowi przywróconemu do pracy
 • po śmierci pracownika

11. Nadpłata wynagrodzenia

 • odpowiedzialność pracownika rozliczającego pensje
 • zgoda na dokonanie potrącenia, limity potrąceń
 • rozliczanie nadpłaty w ratach
 • egzekwowanie nadpłaconej pensji

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY