Komunikacja wewnętrzna

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • menadżerowie średniego i wyższego szczebla, rozpoczynający karierę
 • specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • poznanie istoty komunikacji wewnętrznej, jej możliwości i ograniczeń
 • zdobycie umiejętności definiowania potrzeb komunikacji wewnętrznej i przekładania ich na cele
 • nabycie kompetencji w zakresie określania celów i planowania audytu komunikacji wewnętrznej
 • pozyskanie umiejętności tworzenia i wdrażania planu działania komunikacji wewnętrznej
 • skuteczne korzystanie z narzędzi komunikacji wewnętrznej

Program szkolenia

 1. Mity dotyczące komunikacji wewnętrznej
 2. Rola i zadania komunikacji wewnętrznej
  • cele komunikacji w organizacji
  • kierunki komunikowania w organizacji
  • plotka i jej funkcja w komunikowaniu w organizacji
  • uczestnicy procesu komunikacji
  • proces komunikacji i bariery w nim występujące
  • miejsce komunikacji wewnętrznej w strukturze przedsiębiorstwa
  • spójność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy
  • rola specjalisty/menedżera ds. komunikacji wewnętrznej
 3. Kultura organizacyjna
  • typy kultur organizacji
  • określenie kultury firmy
  • widoczne i ukryte elementy kultury organizacyjnej
  • kultury organizacyjne dominujące w Polsce
 4. Proces planowania strategii komunikacji wewnętrznej
  • planowanie komunikacji wewnętrznej
  • przygotowanie strategii
  • fazy realizacji strategii
  • wdrożenie – podmioty zaangażowane w realizację strategii komunikacji
  • współpraca pomiędzy komórkami organizacji
 5. Efektywne stosowanie narzędzi komunikacji
  • tradycyjne narzędzia komunikacyjne (spotkania, wydawnictwo, tablice ogłoszeń)
  • nowe narzędzia komunikacyjne (intranet, e-newsletter, blogi)
  • optymalnie wykorzystywanie dostępnych i nowych narzędzi komunikacji
  • tworzenie warunków do dialogu między pracownikami a kadrą zarządzającą
 6. Komunikacja w sytuacji zmian
  • rola komunikacji w procesie zmian
  • typowe błędy komunikacyjne podczas zmian
  • zarządzanie komunikacją w sytuacji zmiany
  • dostosowanie komunikacji do nastawienia pracowników
 7. Badanie efektywności komunikacji wewnętrznej
  • cele audytu komunikacyjnego
  • dobór kryteriów oceny
  • fazy audytu komunikacyjnego
  • najczęściej stosowane narzędzia zbierania informacji
  • czynniki krytyczne i miary sukcesu

czas trwania szkolenia - 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY