Komunikacja niewerbalna i aktywne słuchanie

Program szkolenia

 • Czy ciało zdradza nasze myśli? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 • Jak odczytać prawdziwe intencje rozmówcy?
 • W procesie porozumiewania się sygnały niewerbalne wywierają na rozmówców
 • pięciokrotnie większy wpływ niż używane przez nich słowa
 • Jak wykorzystać takie proporcje?
 • Czy wiesz w jakim momencie twój rozmówca kłamie?
 • Czy spotkałeś się już z pojęciem aktywnego słuchania?
 • Co twoim zdaniem wpływa na jakość komunikacji zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym?
 • Co możesz zrobić aby Cię słuchano?

Podczas zajęć, urozmaiconych ćwiczeniami poznamy zagadnienia związane z:

 • komunikacją niewerbalną, czyli mową naszego ciała
 • aktywnym słuchaniem

Będzie to porcja wiedzy, przydatnej w codziennej komunikacji nie tylko w pracy, ale w zwykłych międzyludzkich kontaktach.

JEŚLI WSKAZANE ZAGADNIENIA ZAINTERESOWAŁY CIĘ - TO WARSZTAT TEN JEST DLA CIEBIE!!!

CELEM SZKOLENIA JEST:

 • poprawa jakości komunikacji,
 • ograniczenie zagrożeń wynikających z błędnego odczytania mowy ciała,
 • lepsze rozumienie mowy ciała i jej znaczenia,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy nt. mowa ciała w praktyce,
 • nabranie umiejętności aktywnego słuchania.

Zapraszamy na warsztat ze wskazanego zakresu, który obejmuje:

 • informacje o elementach mowy ciała
 • gesty, mowa rąk
 • oczy i ich wymowa
 • rozpoznawanie kłamstwa
 • zasady aktywnego słuchania
 • podział technik aktywnego słuchania
 • kształtowanie aktywnego słuchania
 • komunikat JA, jako wstęp do asertywności

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY