Kompetencje trenera wewnętrznego

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do doświadczonych pracowników firmy wytypowanych do prowadzenia szkoleń wewnętrznych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie wiedzy na temat specyfiki uczenia się dorosłych
 • poznanie metod przygotowania i tworzenia programów szkoleniowych
 • rozwój umiejętności interpersonalnych niezbędnych dla prowadzenia efektywnych szkoleń
 • zdobycie umiejętności skutecznej prezentacji
 • poznanie specyfiki procesu grupowego
 • uzyskanie wiedzy odnośnie radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych
 • rozpoznanie własnego stylu trenerskiego
 • sprawdzenie siebie w roli trenera i uzyskanie informacji zwrotnej

Program szkolenia

 1. Specyfika uczenia się dorosłych
  • różnice w uczeniu się dorosłych i dzieci
  • jak motywować dorosłych do nauki?
  • cykl uczenia się Kolba
  • przeszkody w nauczaniu dorosłych i ich pokonywanie
 2. Przygotowanie szkolenia
  • diagnoza potrzeb uczestników i ustalanie celów szkolenia
  • projektowanie programu szkolenia
  • zarys metod w pracy trenera
  • przygotowanie materiałów oraz pomocy edukacyjnych
  • sala szkoleniowa
 3. Komunikacja w procesie nauczania
  • komunikacja werbalna
  • techniki efektywnego porozumiewania się
  • znaczenie zadawania pytań
  • bariery komunikacyjne
  • komunikacja niewerbalna
 4. Umiejętność prezentacji
  • sztuka autoprezentacji
  • wykorzystywanie wsparcia technicznego
  • atrakcyjna struktura prezentacji
  • strategia rozpoczynania i kończenia
 5. Metody interaktywne w pracy grupowej
  • znaczenie informacji zwrotnej
  • prowadzenie i omawianie gier, ćwiczeń
  • studia przypadków
  • metody symulacyjne
  • dyskusja grupowa
 6. Dynamika grupowa
  • fazy rozwoju grupy
  • diagnoza klimatu grupowego
  • radzenie sobie z trudnościami
  • opór grupy i jego wykorzystanie
  • metody aktywizowania uczestników
  • budowanie zaufania w grupie
 7. Efektywny trener
  • rozpoznanie swojego potencjału i ograniczeń
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • diagnoza indywidualnego stylu trenera
 8. Ewaluacja szkoleń
  • znaczenie oceny szkoleń
  • etapy badania efektywności szkoleń
  • metody ewaluacyjne
 9. Praktyka trenerska
  • przygotowanie próbek szkoleń
  • prowadzenie ich przed grupą (z rejestracją wideo – każdy uczestnik otrzymuje nagranie z pisemną informacją zwrotną odnośnie nabytych umiejętności i kierunków i rozwoju)
  • informacje zwrotne

czas trwania szkolenia - 3 dni (24 godziny lekcyjne)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY