Podatek VAT 2019 - 2020 - zmiany oraz aktualne problemy

Informacje ogólne

Miejscowość: Katowice
Termin: 2019-10-10 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Podatek VAT 2019 - 2020"

Wiedza:

 • prezentacja najnowszych zmian w zakresie podatku VAT, które obowiązują od 2019
 • prezentacja projektów/koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie planowane jest w trakcie jeszcze 2019 i w 2020
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności:

Pozyskane w trakcie szkolenia informacje pozwolą:

 • zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom od 2019
 • przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci szkolenia:

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program

I. Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019

1. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach z dnia 15 marca 2019 (Dz.U. 2019 r., poz. 675) – w szczególności:

 • kasy fiskalne raportujące on-line
 • dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników
 • ulga na zakup kasy fiskalnej – ograniczenia
 • kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itp.

2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących – m.in.:

 • modyfikacja zasad ewidencjonowania zaliczek
 • obowiązek zapoznania osoby prowadzącej ewidencję o zasadach ewidencji oraz skutków ich nieprzestrzegania oraz odebrania stosownego oświadczenia od tej osoby
 • „sztywne” przypisanie stawek VAT do kodów literowych

III. Zmiany w podatku VAT na II połowę 2019 (1 wrzesień/ 1 listopad 2019) oraz 2020

1. ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1081) – m.in.:

 • modyfikacja rejestru podatników VAT
 • wymóg dokonywania płatności na rachunek bankowy ujawniony w rejestrze podatników VAT – skutki naruszenia ww. wymogu na gruncie:
  • podatku dochodowego
  • podatku VAT
  • odpowiedzialność solidarna

2. ustawa z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1520)

 • „likwidacja” deklaracji VAT w dotychczasowym kształcie i formie
 • rozszerzenie zakresu danych ujmowanych w JPK-VAT (JPK-VDEK)
 • okres przejściowy dla JPK-VDEK
 • kary za błędy w JPK-VAT
 • modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych
 • nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”
 • rozszerzenie wyłączeń spod zwolnienia podmiotowego od podatku VAT
 • zmiany dot. importu towarów
 • wystawianie faktur do paragonów
 • indywidualny rachunek podatkowy

3. ustawa nowelizująca z dnia 9 sierpnia 2019 (ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP).
Stawki VAT

 • Matryca stawek VAT
 • Kody CN i PKWiU 2015
 • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 • zmiany katalogu towarów/usług podlegających obniżonym stawkom podatku VAT

Obowiązkowy „split payment”

 • likwidacja „odwrotnego obciążenia” na rzecz obowiązkowego split payment
 • (nowy) załącznik nr 15 do ustawy o VAT - wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment;
 • modyfikacja zasad wystawiania faktur dotyczących transakcji podlegających obowiązkowemu split payment
 • negatywne skutki związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego „split payment” (VAT, PIT/CIT, KKS)
 • likwidacja kaucji gwarancyjnej
 • przepisy przejściowe
 • rozszerzenie możliwości wykorzystania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku VAT

IV. Zmiany dotyczące transakcji międzynarodowych

 • zmiany dotyczące WDT wynikające z rozporządzenia UE
  • wymogi formalne i dokumentacyjne dla stosowania 0% stawki VAT dla WDT stan prawny do 31 grudnia 2019 vs stan prawny od 1 stycznia 2020
  • instytucja call of stock (WDT, WNT)
 • transakcje łańcuchowe
  • przyporządkowanie transportu przy transakcjach łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych – nowe zasady od 1 stycznia 2020
  • przyporządkowanie transportu przy transakcjach łańcuchowych eksportowych

V. Wybrane orzecznictwo dot. podatku VAT

 • odliczanie podatku naliczonego a usługi gastronomiczne i noclegowe – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 w sprawie Grupa Lotos S.A. (sygn. C-225/18)
 • nabycie paliwa poprzez karty paliwowe (flotowe) – wyrok TSUE z dnia 15 maja 2019 w sprawie Vega International Car Transport and Logistic (sygn. C-235/18)
 •  moment wykonania usługi a protokół odbioru – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 w sprawie Budimex S.A. (sygn. 225/18)
 • usługa najmu lokali mieszkalnych na rzecz pracodawców
 • kary umowne a podatek VAT
 • nieodpłatne przekazanie towarów a ich konsumpcyjny charakter
 • odliczanie podatku naliczonego a społeczna odpowiedzialność biznesu
 • imprezy firmowe a kompleksowość świadczenia (usługi) oraz kwestia alkoholu

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatku VAT

Doradca Podatkowy

Prawnik

Absolwent

 • Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji

Od 13 lat zajmuje się doradztwem podatkowym. W tym okresie współpracował z największymi firmami doradztwa podatkowego. Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Autor licznych publikacji podatkowych oraz komentarzy na łamach m.in. Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Vademecum Głównego Księgowego. Współautor Leksykonu VAT.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie

Aneta Gierczak
Dyckerhoff

Opinia:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny i wyczerpujący, staranny i rzetelny. Na każde pytanie została udzielona odpowiedź

Mirosław Dzierzgowska
Sinevia

Opinia:

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób interesujący. Prowadzący w sposób ciekawy i profesjonalny przekazywał swoją wiedzę

Nina Kaźmieczak
Sinevia

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY