Jak efektywnie zarządzać personelem?

Program szkolenia

1. Istota coachingu

2. Komunikat JA

3. Aktywne słuchanie- bariery komunikacyjne

4. Proces grupowy- wpływ na zachowanie członków zespołu

5. Style komunikacji, uczenia się

6. Metody wywierania wpływu:

 • Pusch
 • Pull

7. Motywacja

8. Style motywowania

9. Style zarządzania

10. Siła pytań w rozmowie

11. Motywacja błyskawiczna- metoda 6 kroków

12. Metody ustalania celów biznesowych, życiowych

13. Informacja zwrotna - SPINKA

14. Informacja zwrotna- coachingowa

15. Schemat sesji coachingowych

 • Ustalenie wspólnie ze sponsorem celu coachingu
 • Ustalenie miar sukcesu
 • Spotkania indywidualne
  • Określenie motywatorów
  • Ustalenie bodźców hamujących
  • Określenie przez beneficjenta indywidualnych miar sukcesu
  • Indywidualny, rozwojowy plan pracy
  • Zadania na okres miedzy sesjami i ich rozliczanie
  • Podsumowanie sesji coachingowych

16. Rozróżnianie typów osobowości pracowników i dopasowanie do nich stylów zarządzania

 • etykietowanie
 • hierarchia potrzeb
 • rodzaje typów osobowości
 • rodzaje stylów zarządzania

17. Budowanie autorytetu u podwładnych

 • typy autorytetów
 • sposoby budowania autorytetu u podwładnych
 • rola menedżera

18. Umiejętność rozpoznawania etapów rozwoju pracownika w organizacji

 • etapy rozwoju pracownika od momentu zatrudnienia
 • sposób zarządzania na danym etapie rozwoju pracownika
 • dopasowanie stylu zarządzania do pracownika

19. Dopasowanie stylu zarządzania do rodzaju zespołu pracowników

 • charakterystyka rodzajów grup pracowniczych
 • role pracowników w grupie
 • diagnoza relacji w zespole pracowniczym
 • sposoby zarządzania zespołem w zależności od efektów diagnozy zespołu

20. Wyznaczanie celów i zadań pracownikom

 • sposoby definiowania celów
 • precyzja w ustalaniu zadań
 • dopasowanie rodzaju zadań do kompetencji pracowników

21. Delegowanie zadań

 • definiowanie zadań delegowanych
 • sposoby delegowania zadań

22. Monitoring realizacji działań

 • sposoby kontroli poziomu realizacji zadań
 • egzekwowanie wykonania zadania

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY