Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej? Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w pigułce

O szkoleniu

Celem szkolenia "Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej?" jest przygotowanie podatnika, w tym pracowników działu księgowości do kontaktu z urzędem skarbowym (urzędem celno-skarbowym) oraz do obrony w toku kontroli oraz postępowania podatkowego swego stanowiska.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną zasady postępowania z punktu widzenia organu podatkowego oraz podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rozwiązań zarówno po stronie podatnika, jak i organu podatkowego.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu innowacyjną metodę kształcenia, polegającą na przeprowadzeniu zajęć przez dwóch wykładowców, przedstawiających punkt widzenia organów podatkowych oraz podatnika.
Podczas trwania zajęć istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących omawianych zagadnień. Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia przewiduje się czas na indywidualne konsultacje z wykładowcami.
Uczestnicy dostają materiały szkoleniowe, które w przejrzysty sposób przedstawiają tematykę kontroli podatkowej i celno – skarbowej.

Program szkolenia

1. Wstęp: kontrole prowadzone przez organy podatkowe i celno-skarbowe

 • zasady doboru jednostek gospodarczych do kontroli
 • plany kontroli
 • kontrola podatkowa
 • postępowanie podatkowe
 • czynności sprawdzające, w tym kontrola krzyżowa w ramach czynności sprawdzających
 • kontrola celno-skarbowa
 • audyt
 • czynności audytowe
 • urzędowe sprawdzenie

2. Kontrola organów podatkowych

 • procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (zakres upoważnienia)
 • sposoby wszczęcia kontroli podatkowej
 • podejmowane czynności kontrolne
 • dokumentowanie czynności kontrolnych
 • przestrzeganie zasad kontroli przez organy podatkowej

3. Kontrola organów celno-skarbowych

 • przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli celno-skarbowej
 • procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej  oraz sposoby jej wszczęcia
 • podejmowane czynności kontrolne
 • dokumentowanie czynności kontrolnych
 • przestrzeganie zasad kontroli przez organy podatkowej oraz organy kontroli celno-skarbowej

4. Prawa i obowiązki organów kontroli oraz podatników

 • prawa i obowiązki podmiotów kontrolujących
 • prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych

5.  Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć organów kontroli

 • prawo uczestnictwa we wszystkich czynnościach kontrolnych oraz prawo zgłaszania wszelkich dowodów, pisma w toku postępowania
 • prawo wniesienia zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli
 • prawo do wypowiedzenia w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego,  możliwość dalszej argumentacji z ustaleniami organu
 • złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji, w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu
 • decyzja: elementy decyzji, uzasadnienie faktyczne i prawne, uzupełnienie  i sprostowanie, wykładnia decyzji
 • środki odwoławcze od rozstrzygnięć organów podatkowych oraz organów kontroli celno-skarbowej (zasady sporządzania)

Cena szkolenia: 790 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY