„Jak Sokrates z Platonem”

O szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu

Dzięki temu szkoleniu:

 • dowiesz się w jaki sposób budować swój autorytet wśród pracowników
 • będziesz potrafił tak dopasować sposób komunikacji do pracownika aby skutecznie porozumieć się z nim
 • będziesz wiedział jak odpowiednio przygotować i przeprowadzić rozmowy z pracownikami zarówno grupowe jak i indywidualne
 • lepiej zrozumiesz swoich podwładnych

Cele szkolenia

 • zdobycie wiedzy z zakresu procesu komunikacji interpersonalnej
 • doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikami
 • wykształcenie postawy szefa umiejącego właściwie rozmawiać i aktywnie słuchać

Program szkolenia

1. Rola menedżera w procesie zarządzania zespołem

 • test diagnozujący preferencje w kierowaniu ludźmi
 • analiza stylów zarządzania  - korzyści i zagrożenia
 • budowanie autorytetu u podwładnych
 • typy autorytetów
 • sposoby budowania autorytetu u podwładnych
 • rola menedżera

2. Typologia osobowości pracowników

 • analiza typów pracowników
 • dostosowanie stylu zarządzania do typu pracownika, grupy pracowniczej i sytuacji

3. Skuteczne prowadzenie rozmów z pracownikiem

 • rodzaje rozmów z pracownikiem (m.in.: oceniająca, motywująca, coachująca)
 • dopasowanie rodzaju rozmowy do sytuacji
 • aktywne słuchanie

4. Organizacja i prowadzenie spotkań z pracownikami

 • rodzaje spotkań z pracownikam
 • przygotowanie do spotkania
 • struktura spotkania
 • skuteczna komunikacja w trakcie spotkania
 • zarządzanie czasem spotkania

5. Umiejętność wygłaszania przemówień - expose szefa

 • struktura przemówienia
 • środki retoryczne
 • sytuacja wymagająca expose

6. Moderowanie efektywnej dyskusji z pracownikami

 • rodzaje dyskusji
 • sposoby moderowania dyskusji
 • sytuacja wymagająca dyskusji

czas trwania szkolenia - 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY