Finanse dla niefinansistów

Program szkolenia

1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

 • czynniki determinujące finansowy sukces organizacji gospodarczej
 • finansowa natura przedsiębiorstwa
 • przepływ kapitału w przedsiębiorstwie

2. PODSTAWOWE DOKUMENTY FINANSOWE

 • generalne zasady rachunkowości
 • struktura podstawowych informacji i dokumentów finansowych przedsiębiorstwa
 • konstrukcja i analiza podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)

3. PŁASZCZYZNY ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA, METODY OCENY I ANALIZY

 • wprowadzenie pojęć: CE - kapitał zatrudniony, WC - kapitał pracujący, EBITDA, EBIT, EBT, .... )
 • analiza rentowności (zysku i zyskowności)
 • analiza aktywności (wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa)
 • analiza wypłacalności (struktury źródeł finansowania)
 • analiza płynności (przepływami finansowymi)

4. ZARZĄDZANIE - WYZNACZANIE CELÓW, OCENA WPŁYWU DECYZJI NA WYNIK FIRMY

 • konstrukcja modeli analitycznych
 • zarządzanie rentownością (analizy współzależności)
 • zarządzanie aktywami (analiza współzależności)
 • zarządzanie płynnością (optymalizacja poziomu gotówki)
 • zarządzanie wypłacalnością (analizy wpływy struktury kapitałowej na rentowność i płynność)
 • zarządzanie cyklem obrotu kapitału pracującego
 • wybrane narzędzia analizy wartości firmy i czynników ja kształtujących

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY