Faktury VAT 2016 w praktyce

Program szkolenia

1. Zmiany w zakresie faktur VAT korygujących w podatku dochodowym od 2016 r. a zasady wystawiania faktur VAT korygujących

 • Faktura korygująca „in plus” oraz „in minus”
 • Zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego
 • Faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów
 • Inne przyczyny wystawiania faktur korygujących – ich znaczenie dla rozliczeń
 • Obowiązkowe elementy faktury korygującej
 • Faktura korygująca wystawiona z tytułu „błędu” oraz z innych przyczyn
 • Zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot
 • Problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej

2. Niezbędne dane, które powinna zawierać  faktura VAT

 • Faktury krajowe
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP – małych podatników
 • Faktura VAT marża

3. Terminy wystawiania faktur

 • Zasada ogólna
 • Szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe
 • Wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży
 • Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT - problemy praktyczne

4. Obowiązek podatkowy a dane na fakturze

 • Data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze
 • Najem i media a wystawianie faktury
 • Otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi

5. Refaktury

 • Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych
 • Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania
 • Refakturowanie a wysokość stawki VAT  (import kabiny)
 • Refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT), materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe) – praktyczne problemy
 • Refaktura mediów – stawka *% czy 23% - najnowsze orzecznictwo

6. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury

 • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice
 • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur
 • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną
 • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną

7. Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania

 • Sankcje podatkowe
 • Sankcje karno-skarbowe

8. Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 • Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze
 • Rola symbolu PKWiU na fakturze
 • Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej
 • Faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników
 • Dopuszczalność adnotacji na fakturze
 • Duplikaty
 • Formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata)
 • Termin płatności – nowe uregulowania od 2016 r. w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

9. Ewidencja sprzedaży w kasie fiskalnej

 • Dane paragonu
 • Dokładna nazwa towaru
 • Faktury do paragonu
 • Ewidencja korekt kasy fiskalnej – zasady prowadzenia rejestru korekt i błędów

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Katowice

Faktury VAT 2016 w praktyce 2016-12-16

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY