Faktury VAT w praktyce

Program szkolenia

Faktury VAT - zagadnienia wstępne

1. Faktury VAT - odpowiedzialność wystawcy

2. Kwestia faktury  „nierzetelnej”

3. Anulowanie faktur

4. Czynności opodatkowane podatkiem VAT  (Art. 5, 7,8 ustawy VAT)

5. Ogólne zasady fakturowania

6. Faktury w przypadku sprzedaży złomu

7. Faktury w przypadku sprzedaży nowych środków transportu

8. Faktury VAT - RR

I. Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

1. Kto może wystawić fakturę?

2. Elementy obligatoryjne podstawowe faktury

3. Elementy obligatoryjne faktury w szczególnych przypadkach

4. Elementy faktur uproszczonych

5. Samofakturowanie

6. Faktury dot. Sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

7. Terminy wystawiania faktur

8.  Faktury zaliczkowe

9.  Faktury korygujące w różnych przypadkach (rabaty, pomyłki) oraz noty korygujące

10.  Faktury wewnętrzne

11.  Duplikaty faktur

12.  Faktury w przypadku sprzedaży złomu

13.  Faktury w przypadku sprzedaży nowych środków transportu

14.  Nowe pojęcia: autentyczność pochodzenia, integralność treści, czytelność faktury

15.  Przechowywanie faktur

II. Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

1. Faktury elektroniczne

2. Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury

3. Przechowywanie faktur elektronicznych

III. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

1. Zmiany w zakresie kas rejestrujących (zwolnienia, wyłączenia ze zwolnień, terminy wprowadzenia kas rejestrujących, przepisy przejściowe)

IV. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

1. Przedłużenie stosowania zasad odliczania podatku VAT od nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, paliwa do ich napędu, a także innych wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych

V. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

1. Moment powstania obowiązku podatkowego przy WDT/WNT

2. Przeliczanie kwot w walutach obcych na złote

Faktura jako podstawa realizacji i odliczenia podatku

1. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

2. Faktury bez prawa do odliczenia VAT

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: