Powstawanie obowiązku podatkowego związanego z transakcjami exportu i importu towarów oraz współpracą z UE

Program szkolenia

1. Podstawa prawna rozliczeń – przepisy krajowe i unijne.

2. Znaczenie warunków Incoterms dla określenia momentu dostawy towarów - omówienie warunków Incoterms 2000 oraz 2010

3. Usługi w obrocie międzynarodowym („eksport usług”, import usług)

 • miejsce opodatkowania usług (przepisy krajowe art. 28a-28o i orzecznictwo TSUE)
 • pojęcia „siedziba działalności gospodarczej”, „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”
 • „eksport usług” – usługi podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju
 • Import usług

4. Miejsce opodatkowania dostaw towarów

 • zasady ogólne ustalania miejsca opodatkowania
 • zasady rozliczania dostaw łańcuchowych (międzynarodowe transakcje szeregowe) przed i po 1.04.2013 (praktyka i orzecznictwo TSUE) - analiza poszczególnych modeli transakcji (w tym eksport/import) w przykładach – schematy, diagramy
 • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej (dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze)
 • wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania (znaczenie sformułowania „podmiot organizujący wysyłkę lub transport”)
 • dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca w kontekście transakcji zawieranych z kontrahentami z zagranicy (aspekty praktyczne związane ze zmianą przepisów od 1.04.2013 roku)

5. Obrót towarowy wewnątrzwspólnotowy

 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju
 • System wymiany informacji VIES - informacje uzyskiwane z systemu a rozliczenie WDT i WNT

6. Obrót towarowy pozawspólnotowy

 • Eksport towarów
  • Pojęcie eksportu towarów. Eksport bezpośredni i eksport pośredni
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów
  • Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów
  • Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
  • Błędy i niezgodności w dokumentacji a stawka 0 %
  • Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %
  • Zaliczka na poczet eksportu towarów
  • Rozliczenie eksportu towarów w deklaracji VAT
 • Import towarów
  • Pojęcie importu towarów
  • Podatnik VAT z tytułu importu towarów
  • Obowiązek podatkowy w imporcie towarów
  • Podstawa opodatkowania
  • Procedura uproszczona rozliczania importu towarów

7. Świadczenia nieopłatne a międzynarodowy obrót towarowy

 • przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju - kontrahentom z  innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich
 • import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie

8. Nowelizacja przepisów – m.in. skutki zbyt późnej korekty rozliczeń WNT/importu usług

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY