Excel w biznesie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do obsługi arkusza kalkulacyjnego

 • budowa MS Excel – podstawowe obiekty i ich funkcjonalność
 • sposoby sprawnego wprowadzania i przetwarzania danych w arkuszu
 • formatowanie standardowe, niestandardowe, warunkowe w prezentacji danych
 • obsługa arkuszy za pomocą skrótów klawiszowych

2. Wprowadzenie do obsługi arkusza kalkulacyjnego

 • budowa MS Excel – podstawowe obiekty i ich funkcjonalność
 • sposoby sprawnego wprowadzania i przetwarzania danych w arkuszu
 • formatowanie standardowe, niestandardowe, warunkowe w prezentacji danych
 • obsługa arkuszy za pomocą skrótów klawiszowych

3. Tworzenie formuł i prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem funkcji arkuszowych

 • zasady tworzenia formuł w arkuszu – odwołania względne, bezwzględne, nazwy
 • wykorzystanie funkcji arkuszowych w tworzeniu własnych arkuszy obliczeniowych, w tym m.in. funkcji jeżeli, suma.jeżeli, wyszukaj.pionowo, indeks, przesunięcie, bd.suma
 • tworzenie formuł tablicowych w przypadku złożonych problemów obliczeniowych

4. Wykorzystanie narzędzi wewnętrznych

 • poszukiwanie optymalnego wyniku w problemach decyzyjnych z wykorzystaniem narzędzia szukaj wyniku
 • wariantowe planowanie działań z wykorzystaniem narzędzia scenariuszy
 • wielowymiarowa analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych

5. Wykorzystanie wykresów do prezentacji danych

 • tworzenie wykresów – przegląd możliwości, wykresy dwuosiowe
 • modyfikacje danych prezentowanych na wykresach – wykorzystanie kontrolek
 • tworzenie wykresów przestawnych

czas trwania szkolenia - 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

poziom - średnio zaawansowany

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY