Emocje w negocjacjach

Program szkolenia

Emocje odgrywają ogromną rolę w naszym życiu. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak duży mają wpływ na to, jakie decyzje podejmujemy, jak postrzegamy świat czy jak postrzegają nas inni ludzie.

Znajomość emocji, ich oddziaływania na człowieka, pojawiania się, kierowania nimi, jak również rozpoznawanie ich u innych to współcześnie bardzo ceniony rodzaj inteligencji w miejscu pracy, jak również w życiu codziennym. Wrażliwość na emocje pozwala menedżerom, biznesmenom skutecznie wychwytywać nie wypowiedziane komunikaty. Wiedza ta pozwala na panowanie nad  emocjami, w ten sposób, aby były adekwatne w każdej sytuacji. Menedżer rozwijający takie kompetencje skutecznie zarządza swoim zespołem, unika niepotrzebnych konfliktów, buduje trwałe relacje biznesowe.

W życiu często jesteśmy narażeni na manipulacje, w których wykorzystywane są emocje. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani również z tą grupą manipulacji oraz ze sposobami radzenia sobie w tych sytuacjach.

W trakcie szkolenia zapoznamy uczestników również z praktycznym wykorzystaniem wiedzy na temat emocji, tj. np. w jaki sposób i jakie emocje wpływają na decyzje zakupowe, kiedy podejmować ważne decyzje, jak zarządzać emocjami w trakcie negocjacji i jaki może mieć to wpływ na ich ostateczny wynik.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB:

 • które chcą poszerzyć swoją samoświadomość związaną z zarządzaniem emocjami
 • menagerów, jako niezbędny element rozwoju zawodowego w zarządzaniu zespołami
 • biznesmenów, którzy często spotykają się w trakcie negocjacji z manipulacjami opartymi na emocjach
 • osób mających bezpośredni kontakt z klientem w trudnych, stresogennych sytuacjach

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE, W TRAKCIE KTÓREGO BĘDZIEMY MÓWILI O:

 • Czym są emocje?
 • Elementy psychologii poznawczej w biznesie- praktyczne zastosowanie
 • Istota emocji
 • W jaki sposób rozpoznajemy emocje?
 • Działania pod wpływem emocji i ich konsekwencje
 • Siła emocji, czyli emocje, które potrafią uwieść
 • Empatia, czy ambicja - co lepsze w  życiu codziennym, w pracy?
 • Istota inteligencji emocjonalnej
 • Wpływ inteligencji emocjonalnej na sukces zawodowy
 • Wykorzystanie wiedzy dotyczącej emocji w pracy zawodowej i życiu codziennym
 • Wpływ emocji na decyzje zakupowe Klientów
 • Determinanty emocjonalne trafnych decyzji
 • Manipulacje oparte na emocjach
 • Emocje w negocjacjach
 • Prawidłowe zarządzanie emocjami w negocjacjach
 • Stres i sposoby dochodzenia do stanu spokoju

PO SZKOLENIU BĘDZIESZ UMIAŁ

 • rozpoznawać emocje własne jak i innych otaczających Cię osób
 • rozpoznać manipulacje oparte na emocjach i skutecznie się im przeciwstawić
 • zarządzać  emocjami w negocjacjach adekwatnie do zaistniałej sytuacji
 • samodzielnie rozwijać inteligencję emocjonalną, jako determinanty sukcesu zawodowego

ZAJĘCIA prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Prowadzący to sprawdzeni fachowcy, zawodowo zajmujący się poruszaną tematyką.

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY