Efektywne zarządzanie ludźmi szkolenie

Efektywne zarządzanie ludźmi - pozyskać, zatrzymać, realizować cele, rozwijać

Program szkolenia

I. RODO w rekrutacji – kluczowe informacje dla rekrutujących, z punktu widzenia firmy i kandydatów czy, gdzie i jakie klauzule
1. Dokumentacja kandydatów
2. Zakres gromadzonych informacji o kandydatach
3. Czy i jak pytać o referencje?
4. Pytania dozwolone i zakazane w rozmowie rekrutacyjnej

II. Ochrona danych osobowych w miejscu pracy
1. Akta osobowe.
2. Klauzule, zgody
3. Wykaz dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą stosunku pracy

III. Prowadzenie rekrutacji i selekcji
1. Jak pozyskiwać nowych pracowników na wymagającym rynku pracy
2. Jakich kompetencji szukamy? Opis stanowiska vs profil kandydata
3. Struktura fachowej rozmowy rekrutacyjnej i sposoby pozyskiwania wiarygodnych informacji 
4. Jak unikać błędów w ocenie i całym procesie?

IV. Narzędzia w pracy menedżera kierującego zespołem
1. Analiza pracy
2. Wdrożenie nowych pracowników do firmy i zespołu
3. Metody i kryteria oceny pracowników
4. Analiza potrzeb rozwojowych pracownika w kontekście celów organizacji i potrzeb indywidualnych

V. Budowa dobrego zespołu
1. Co to znaczy skuteczny zespół?
2. Jak identyfikować potencjał członków zespołu?
3. Rozwój członków zespołu

VI. Lider i działania zespołu
1. Rozumienie konfliktów w zespole: rodzaje, diagnozowanie, strategie podejścia
2. Skuteczne określanie celów
3. Jak kierować swoją energią i sobą w czasie?
4. Czy i jak można zmotywować członków zespołu?

VII. Skuteczne sposoby kierowania zespołem

Komunikacja w zespole:

  • przekazywanie zadań
  • weryfikacja realizacji celów
  • rozmowy oceniające i motywujące. Udzielanie informacji zwrotnych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY