Delegowanie pracowników do pracy w Niemczech

O szkoleniu

Celem szkolenia "Delegowanie pracowników do pracy w Niemczech" jest zapoznanie słuchaczy z problematyką delegowania pracowników do pracy na terytorium Niemiec w ramach świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków dochodowych od osób fizycznych wraz z praktycznymi przykładami.

Szkolenie skierowane jest do pracodawców delegujących lub zamierzających delegować pracowników do pracy na terytorium Niemiec oraz do pracowników działów kadr i księgowości takich firm.

Program szkolenia

1. Aspekty prawne delegowania pracowników za granicę

 • Dyrektywy unijne
  • Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji prawnych państwa, w którym pracownik wykonuje pracę,
  • Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE - przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71
  • Propozycje zmian w Dyrektywie 96/71  m.in. zasady "równa płaca za tę samą pracę"
 • Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
 • Rozporządzenia unijne w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Niemiecka Ustawa o delegowaniu pracowników do pracy za granicą (AEntg)
 • Zmiany w prawie niemieckim w 2017 r.

2. Delegacja służbowa a oddelegowanie

 • Podobieństwa i różnice
 • Przysługujące świadczenia
 • Konsekwencje stosowania

3. Dokumentacja pracownicza w praktyce delegowania i skutki jej braku

 • Umowa o pracę, aneks eksportowy, regulaminy, lista płac, ewidencja czasu pracy i inne

4. Opodatkowanie dochodów pracowników delegowanych

 • Zasada 183 dni i zasada opodatkowania dochodów za granicą od pierwszego dnia zatrudnienia
 • Ustalenie wysokości dochodu do opodatkowania w Polsce – przykłady praktyczne
 • Obowiązki płatników podatku w zakresie sporządzenia PIT-11
  • metoda wyłączenia z progresją
  • metoda odliczenia proporcjonalnego – ulga abolicyjna

5. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących za granicą

 • Zasada jednego ustawodawstwa i zasada ubezpieczenia w kraju wykonywania pracy
 • Wyjątki – delegowanie i pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 • Formularz A1 i karta EKUZ – szczegółowe omówienie procedury potwierdzania ubezpieczenia
 • Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce – zmiany od 01 października 2016 - przykłady praktyczne
 • Zasady wypłaty świadczeń dla pracowników delegowanych

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY