Controlling w praktyce

Program szkolenia

1. Definiowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie

2. Cele controllingu w kontekście zarządzania strategicznego i operacyjnego

3. Interdyscyplinarność controllingu a pozostałych dziedzin działalności przedsiębiorstwa

4. Rodzaje controllingu (strategiczny, operacyjny, finansowy ect.)

5. Skuteczne zarządzanie finansami a cele controllingu

6. Rodzaj controllingu a dedykowanie zadań  (zadania controllera)

7. Procedura wdrażania controllingu

8. System informacyjny i informatyczny oraz funkcje w controllingu

9. Narzędzia controllingu operacyjnego i strategicznego (teoria a praktyka)

10. Budżetowanie jako narzędzie controllingu operacyjnego w oparciu o zestawienia controllingowe w tym m. in.:

  • cele budżetowania
  • rodzaje budżetów (budżet centralny a budżety cząstkowe w tym: operacyjne i finansowe)
  • metody budżetowania (zalety i wady)
  • procedura budżetowania

11. Konstruktywna analiza odchyleń

12. Istota i specyfika i  ośrodków odpowiedzialności w tym m. in.:

  • tworzenie ośrodków odpowiedzialności (centrów odpowiedzialności)
  • rodzaje ośrodków odpowiedzialności
  • rozliczenia między ośrodkami odpowiedzialności; problematyka cen transferowych
  • obciążanie ośrodków odpowiedzialności kosztami o charakterze ogólnym

13. Budżetowanie kapitałowe i ocena efektywności projektów inwestycyjnych

14. Tworzenie zespołu wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do oceny kondycji przedsiębiorstwa (wnioskowanie z dynamiki, trendów, analiz struktury, wskaźników rentowności, płynności, zadłużenia i innych w praktyce)

15.  BSC (zrównoważona karta wyników - Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa jako narzędzie controllingu strategicznego)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY