Controlling w praktyce

Program szkolenia

1. Cele controllingu w kontekście zarządzania strategicznego

2. Skuteczne zarządzania finansami a cele controllingu

3. Zadania controllingu w jednostce

4. Narzędzia controllingowe – teoria a praktyka

5. Procedura wdrażania controllingu w zakresie rozliczenia kosztów produkcji i całościowe rozliczenie produkcji (przykład praktyczny)

6. System informacyjny i informatyczny w procesie controllingu

4. WPROWADZENIE DO KONCEPCJI ośrodków odpowiedzialności

  • rodzaje ośrodków odpowiedzialności
  • rozliczenia między ośrodkami odpowiedzialności; problematyka cen transferowych
  • obciążanie ośrodków odpowiedzialności kosztami o charakterze ogólnym

5. Budżetowanie w oparciu o zestawienia controllingowe oraz konstruktywna analiza odchyleń

6. Zespół wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do oceny kondycji podmiotu (wnioskowanie z dynamiki, trendów, analiz struktury, wskaźników rentowności, płynności, zadłużenia i innych w praktyce)

7. Istota wartości pieniądza w czasie – dyskontowanie w praktyce

8. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych

9. EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą

10. BSC (zrównoważona karta wyników - Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY