Coaching jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu

O szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu

Dzięki temu szkoleniu będziesz potrafił tak wpływać na swoich podwładnych aby potrafili oni samodzielnie rozwijać swój potencjał.

Program szkolenia

1. Coaching w pracy menedżera – znaczenie coachingu w zarządzaniu ludźmi

2. Struktura coachingu

 • etapy prowadzenia coachingu
 • przygotowanie planu coachingu

3. Skuteczne narzędzia w coachingu

 • kontrakt z pracownikiem
 • zadawanie pytań
 • aktywne słuchanie
 • dokonywanie podsumowań i wniosków

4. Rozmowa coachująca

 • przeznaczenie
 • rozmowa krok po kroku

5. Styl zarządzania w coachingu

 • diagnoza preferowanego stylu zarządzania
 • wykorzystanie mocnych stron stylu zarządzania w coachingu
 • dobór odpowiedniego stylu zarządzania do typu pracownika i etapu jego rozwoju w firmie

czas trwania szkolenia - 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY