Budowa systemu ocen okresowych i przygotowanie do rozmowy oceniającej

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • osoby zarządzające

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Przegląd wiedzy dotyczącej procesu oceny formalnej pracownika
 • Poznanie zasad i możliwości konstrukcji systemu ocen okresowych
 • Doskonalenie umiejętności oceny i prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Wymiana doświadczeń

Program szkolenia

1. Czym są i do czego służą nam kompetencje?

 • Określanie kompetencji. Etapy tworzenia systemów kompetencyjnych oraz ich wykorzystanie w organizacji
 • Ocena bieżąca a ocena okresowa – cele, zasady, korzyści dla firmy i pracownika
 • Wprowadzenie systemu oceny okresowej jako zmiana w organizacji. Zasady działania w zmianie. Szanse i wyzwania

2. Jak konstruować skalę oceny?

 • Po co nam regulamin oceny formalnej?

3. Korzystanie z wniosków z oceny

4. Czy ocena okresowa jest procesem obiektywnym? Jak sobie radzić z pułapkami oceny?

5. Rozmowa oceniająca jako specyficzna sesja informacji zwrotnych

 • Źródła informacji o pracowniku
 • Za co możemy chwalić podwładnego?
 • Przyczyny „złej” pracy

6. Planowanie rozmowy oceniającej

 • Przygotowanie menedżera do rozmowy
 • Przygotowanie podwładnego do rozmowy
 • Symulacje rozmowy oceniającej. Informacje zwrotne
 • Komunikat ja vs ty; zamiana komunikatów. Praktyczne wskazówki

czas trwania szkolenia - 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY