Biznes plan

Program szkolenia

1. Definicja biznes planu
2. Sformułowanie założeń do biznes planu
3. Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa (w tym finansowa) przygotowującego biznes plan oraz opis przedsięwzięcia
4. Funkcje biznes planu (założenie nowej firmy, łączenie firm, zmiana profilu działalności i restrukturyzacja, uzyskanie środków zewnętrznych)
5. Zdobywanie przewagi konkurencyjnej i udziału w rynku, poprawa rentowności
6. Analiza finansowa przedsięwzięcia (biznesu, projektu lub rozwoju przedsiębiorstwa)
7. Analiza planowanych źródeł finansowania; Analiza finansowej zdolności instytucji
8. Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji
9. Konstruowanie bilansu
10. Konstruowanie rachunku zysków i strat
11. Konstruowanie przepływów pieniężnych
12. Analiza wskaźnikowa projektu
13. Charakterystyka nakładów inwestycyjnych (w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane); zasoby przedsięwzięcia
14. Analiza ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia oraz analiza wrażliwości na możliwe zmiany kluczowych parametrów

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY