Analiza finansowa przedsiębiorstwa

O szkoleniu

Cel szkolenia

Celem podstawowym szkolenia z analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych sprawozdaniach. Istotną częścią szkolenia jest interpretacja wskaźników finansowych w celu oceny kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Cele przedsiębiorstwa

3. Źródła informacji potrzebnych do analizy finansowej

4. Analiza sprawozdań finansowych

 • Analiza bilansu
 • Struktura majątku i kapitałów
 • Struktura kapitałowo-majątkowa
 • Analiza kapi9tału obrotowego
 • Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
 • Analiza z przepływów pieniężnych (cash flow)

5. Analiza wskaźnikowa

 • Wskaźniki płynności (w tym przykład praktyczny)
  • Kapitał obrotowy a płynność finansowa
 • Wskaźniki rentowności (w tym przykład praktyczny)
  • Rentowność sprzedaży
  • Rentowność majątku
  • Rentowność finansowa
 • Wskaźniki aktywności i sprawności działania (w tym przykład praktyczny)
  • Wskaźniki aktywności gospodarczej
  • Wskaźniki rotacji majątku
  • Wskaźniki gospodarowania zasobami
 • Wskaźniki zadłużenia (w tym przykład praktyczny)
  • Analiza poziomu zadłużenia
  • Analiza zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia
  • Zdolność firmy do obsługi długu

6. Wskaźniki rynku kapitałowego (przykład praktyczny)

 • Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
 • Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcj

7. Kompleksowy przykład praktyczny dla przedsiębiorstwa

 • Omówienie sprawozdań finansowych
 • Obliczenie wskaźników finansowych z interpretacją

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY