Akademia kosztów uzyskania przychodów w CIT i PIT

O szkoleniu

Zapraszamy serdecznie pracowników działów księgowości oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie poświęcone tematyce kosztów uzyskania przychodów, podczas którego na praktycznych przykładach zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z tą trudną i złożoną tematyką. Kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, jak wygląda praktyczne stosowanie przepisów o różnicach kursowych, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych? Te i inne zagadnienia będą przedmiotem proponowanego Państwu szkolenia, którego uzupełnieniem będzie także część kazusowa polegająca na pracy na dokumentach.

Program szkolenia

1. Koszty uzyskania przychodów w podatku CIT/PIT: rodzaje kosztów i praktyczne zagadnienia związane z korektą kosztów podatkowych

 • związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym
 • dokumentowanie wydatków i szczególna rola tzw. „podkładek księgowych”
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
 • koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok
 • zmiany w uregulowaniach dotyczących korekty kosztów uzyskania przychodów od 2016 r.
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów pośrednich oraz zakupy związane z kosztami bezpośrednimi, wyjście towaru z magazynu a brak zapłaty
 • odszkodowania i kary umowne w kosztach uzyskania przychodów - praktyczne przykłady i najnowsze orzecznictwo
 • wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

2. Różnice kursowe w kosztach podatkowych (metoda podatkowa)

 • katalog przypadków, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe
 • kurs faktycznie zastosowany
 • koszt poniesiony przy rozliczaniu różnic kursowych
 • przeliczanie kwot w walutach obcych do podatku dochodowego i VAT

3. Koszty pracownicze w podatku CIT

 • wynagrodzenia pracowników i współpracowników
 • nagrody roczne, kwartalne, miesięczne, okolicznościowe
 • świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody, telefony, wydatki na zakwaterowanie, ubezpieczenie OC dla członków zarządu, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji)
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej
 • wydatki związane z dojazdem do pracy i miejsca wykonywania pracy
 • działalność socjalna pracodawcy

4. Wierzytelności w kosztach uzyskania przychodów

 • kiedy wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu
 • wymagane dokumenty (podkładki księgowe) do spisania wierzytelności w koszty
 • moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu
 • problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych
 • rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności

5. Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodów (z uwzględnieniem najnowszych poglądów Ministra Finansów)

 • jak rozróżnić reklamę od reprezentacji?
 • korzystne stanowisko MF w sprawie posiłków z kontrahentami – jak zastosować je w praktyce?,
 • upominki dla kontrahentów,
 • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń produktowych,
 • organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych dla kontrahentów,
 • udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych.
 • sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
 • sponsoring zawodów sportowych,
 • rola dowodów wykonania usług niematerialnych (np. promocyjnych, doradczych) w celu zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych,
 • sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne,
 • istota regulaminu sprzedaży premiowej – jak go napisać?,
 • nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów a ryzyko reprezentacji

6. Kazusy i praca na dokumentach

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY