Akademia amortyzacji CIT i PIT

O szkoleniu

Zapraszamy serdecznie pracowników działów księgowości oraz wszystkich zainteresowanych tematyką amortyzacji środków trwałych na szkolenie podczas którego na praktycznych przykładach zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z tą trudną i złożoną tematyką. Kiedy można mówić o środku trwałym bądź WNiP, skutki niezapłacenia za amortyzowany środek trwały, inwestycje w obcych środkach trwałych, trudności z ustaleniem wartości początkowej, remonty i ulepszenia środków trwałych, szybsze i racjonalniejsze metody amortyzacji oraz dokumenty do tego potrzebne, modernizacje budynków i budowli, dobudówki w prawie budowlanym czy w końcu kłopoty z prawidłową kwalifikacją środków trwałych. Te i inne zagadnienia będą przedmiotem proponowanego Państwu szkolenia, którego uzupełnieniem będzie także część kazusowa polegająca na rozwiązaniu szeregu zadań związanych z prawidłowym amortyzowaniem środków trwałych.

Program szkolenia

1. Definicja środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT
2. Zmiany w przepisach o korekcie kosztów od 2016 r. i ich wpływ na amortyzację
3. Definicja wartości niematerialnych i prawnych (WniP) – czym są i jak je zidentyfikować?
4. Dotacje na budowę środków trwałych
5. Koszty prac rozwojowych
6. Inwestycje w obcych środkach trwałych
7. Wydatki ponoszone przed rozpoczęciem inwestycji (jak je rozliczać)
8. Przekazanie miastu/gminie pasów drogowych (budowa drogi na gruncie gminnym)
9. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i WniP
10. Cena nabycia, koszt wytworzenia i koszty dodatkowe
11. Odsetki, prowizje i różnice kursowe - wpływ na wartość początkową środka trwałego
12. Koszty pracy pracowników (departamentów) przy wytworzeniu środka trwałego
13. Szkolenia pracowników a wartość początkowa urządzeń i programów komputerowych stanowiących środki trwałe i WniP
14. Nieodpłatne i częściowo odpłatne nabycie środków trwałych
15. Szczególne przypadki ustalania wartości początkowej (przekształcenia spółek, nabycie przedsiębiorstwa lub ZCP)
16. Środki trwałe w budowie
17. Likwidacja inwestycji - kontrowersje wokół pojęcia fizycznej likwidacji inwestycji
18. Ulepszenie a remont środków trwałych
19. Ulepszenie środka trwałego - wątpliwości interpretacyjne
20. Przebudowa i rozbudowa środków trwałych (m.in. zagadnienia dotyczące rozbudowy budynków, hal magazynowych, tworzenia tzw. „dobudówek", rola ścian przeciwpożarowych, stosowanie przepisów prawa budowlanego)
21. Modernizacja i rekonstrukcja środków trwałych
22. Analiza prac związanych z instalacjami firmowymi (przykłady kwalifikowania ponad 40 rodzajów instalacji np. systemy sanitarne, przywoławcze, alarmowe, drzwi automatyczne, ruchome schody, windy, systemy oddymiania, uzdatniania wody, urządzenia pomocnicze i peryferyjne itd.)
23. Trwałe odłączenie od środka trwałego części składowej lub peryferyjnej -skutki podatkowe
24. Metody amortyzacji i stawki amortyzacyjne
25. Używane środki trwałe
26. Ulepszone środki trwałe
27. Czasowe oddanie środka trwałego innemu podmiotowi gospodarczemu - skutki podatkowe
28. Udostępnienie środków trwałych kontrahentowi w celu wspólnej realizacji kontraktu - skutki podatkowe
29. Optymalizacja amortyzacyjna - praktyczne przykłady
30. Środki trwałe a podatek VAT
31. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) w praktyce
32. Leasing operacyjny i finansowy
33. Transakcje dotyczące środków trwałych po upływie podstawowego okresu umowy leasingu
34. Kazusy i praca na dokumentacho

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY