Aspekty prawne kontraktowania

Program szkolenia

1. Regulacje Kodeksowe (KC) i pozakodeksowe

2. Oświadczenie woli – forma i sposoby jego wyrażania.

3. Oferta; pojęcie oferty, rodzaje ofert

4. Pojęcie złożenia, przyjęcia i odwołania oferty

5. Zaproszenie do zawarcia umowy

6. Negocjacje

7. Umowa

  • strony umowy (przedsiębiorca, pełnomocnik przedsiębiorcy, konsument, podmiot zagraniczny)
  • postanowienia umowne (postanowienia przedmiotowo istotne oraz postanowienia dodatkowe)
  • formy umowy (forma ustna, pisemna, pisemna pod rygorem nieważności, umowa z datą pewną)
  • wzorce umowne, regulaminy
  • niedozwolone klauzule umowne

6. Wady umów ich skutki

7. Uchylenie się od skutków prawnych umowy

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY